Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gods och transporter

Här kan du läsa om hur du gör när du beställer gods till stadshuset och hur du gör för att få godset vidarebefordrat.

Alla enheter inom kommunen/stadshuset och kontoret i Ektorp får en viss postservice utan att behöva betala särskilt för det. Vill man ha mer eller annan service, kontakta Servicecenter.

När du beställer gods till stadshuset

Meddela din leverantör fullständig fakturadress:
Nacka kommun
Ansvar (5 siffror)
Box 50546
202 50 Malmö

Meddela din leverantör stadshusets leveransadress inklusive namn på
beställaren till leverantören. Om det är någon annan som är mottagare än beställaren - ange namn och enhet på denne.

Leveransadress till stadshuset:
Nacka kommun
Mottagarens namn och enhet
Granitvägen 19
131 40 Nacka

Godshantering i stadshuset

När godset har kommit till stadshuset kontaktar Servicecenter beställaren/mottagaren om hur godset ska distribueras lokalt. Ska det hämtas eller levereras? Om det ska levereras kommer vi överens med beställaren om när/var och hur denne vill ha godset.

Tilläggstjänster

Minst 30 minuter debiteras alltid.

Kontakta gärna Servicecenter om du har frågor, vill ha kostnadsförslag, vill beställa en tilläggstjänst, teckna avtal etc.

Sidan uppdaterades: