Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun har ett avtal som gör det möjligt att köpa bevakningskameror till kommunens verksamheter och fastigheter. Kamerorna kan kopplas till Nacka kommuns larmcentral. Här kan du läsa om hur du går tillväga för att undersöka om bevakningskamera är ett aktuellt alternativ och vad som gäller för tillstånd och inköp.

Gör så här

1. Analysera säkerhetsläget

Vad är problemet? Gör en analys av säkerheten och de åtgärder som skulle kunna ge bäst effekt. Om kamerabevakning är ett möjligt alternativ är det nödvändigt att följa dataskyddsförordningen. En kamerabevakning måste till exempel alltid kopplas till en rättslig grund i dataskyddsförordningen.

Behöver du stöd med analysen? Kontakta kommunens säkerhetssamordnare Jan Landström, mejl:
jan.landstrom@nacka.se, tfn 08-718 87 45.

Läs mer om dataskyddsförordningen och kamerabevakning i denna guide (PDF-dokument, 149 kB).

2. Ansök om tillstånd för kamerabevakning

Enligt kamerabevakningslagen behöver myndigheter tillstånd för kamerabevakning. Ansökan görs hos datainspektionen. Ta gärna hjälp av företaget Sectragon. Ska man gå direkt till Sectragon eller ska man stämma av med Jan Landström eller annan säkerhetssamordnare först?
Kontakt på Sectragon: Niklas Lindgren, mejl: niklas.lindgren@sectragon.com, tfn: 070-408 34 04, webbplats Sectragon.

Blankett för ansökan om kamerabevakning: www.datainspektionen.se/kbl

3. Inköp av kamerautrustning

Sectragon är kommunens upphandlade leverantör av kamerautrustning. Företaget kan hjälpa till att utreda om tillstånd krävs och kan också bidra i arbetet med ansökan till datainspektionen. Kontakt på Sectragon: Niklas Lindgren, mejl: niklas.lindgren@sectragon.com, tfn: 070-408 34 04, webbplats Sectragon.

Vid en offertförfrågan till Sectragon behöver beställningen innehålla kamerautrustning, uppsättning av utrustningen samt uppkoppling till kommunens larmcentral. Ett särskilt avtal om larm krävs, läs mer under punkt 4.

4. Koppla bevakningskamera till larmcentral

Bevakningskameran kan kopplas till kommunens larmcentral hos Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Ett avtal med SBFF krävs, kontakta: avtal@sbff.se.

Om du behöver anlita bevakningsföretag finns ett upphandlat ramavtal med Avarn Security. Beställ väktare eller ordningsvakt här

Sidan uppdaterades: