Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digitalisering

Så driver vi digitalisering

Läs mer om digitalisering och hur din verksamhet kan utveckla digitala verktyg och IT-stöd som tar Nacka in i framtiden.

Digitalisering är ett verktyg för verksamhetsutveckling, som vi driver på lite olika sätt beroende på behovet. Här presenterar vi olika arbetsformer och specifika verktyg som vi använder för att driva digitalisering.

Digitaliseringsprojekt - vad är det?

Ett digitaliseringsprojekt handlar om att utveckla, upphandla eller förändra digitala verktyg och/eller IT-stöd. Oftast är det en eller flera verksamheter som är projektägare. Ibland kan det vara en extern aktör – då involveras vi som kommun i samutveckling med andra.

Behöver du projektstöd? Här finns samlade guider och mallar för hur du som arbetar med projekt tar dig an olika projektaktiviteter som idébeskrivning, behovsinsamling och planering. Digitaliseringsenheten erbjuder också IT-projektledning och stöd till verksamheter som genomför digitaliseringsprojekt.

Kvalitetssäker och effektiv utveckling

Genom att följa processen för digitalisering kvalitetssäkras kommunens digitala satsningar. Dessutom säkerställs att vi gör rätt prioriteringar och genomför projekt som utgår från tydliga behov och som tillför värde. Digitaliseringsprocessen ser också till att resurser används så smart som möjligt och att det redan från början finns en plan för att förvalta resultaten hållbar genom kommunens objektsförvaltning.

Automatisering

Automatisering är att låta en mjukvarurobot utföra enkla och repetitiva delar av ett arbetsflöde. Att automatisera hela eller delar av processer kan frigöra administrativ tid som istället kan ägnas åt annat kvalitetshöjande arbete. Det kan också bidra till kortare handläggningstider samt minska risk för fel.

Här kan du läsa mer om hur du snabbt kommer igång med automatisering!

E-tjänster

Att bygga e-tjänster ökar graden av självservice och bidrar till att digitalisera hela processen i de fall vi annars hämtar in information i låsta format som t ex papper eller PDF-blanketter. Att komma igång med e-tjänster är smidigt eftersom vi har köpt in en e-tjänsteplattform där vi själva utvecklar e-tjänster vid behov. Läs mer om e-tjänster här.

Metodstöd för verksamhetsutveckling

Oavsett om du ska verksamhetsutveckla genom att bygga e-tjänster, driva ett projekt eller skapa nya förvaltningsrutiner så är processkartläggning en bra metod att utgå ifrån.

Här kan du som arbetar i Nacka kommun läsa mer om processkartläggning och verktyget 2c8 som vi använder för att kartlägga processer.

Sidan uppdaterades: