Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Semesterdagar

Du som har månadslön får semester samma år som du tjänar in semesterdagarna. Hur många dagars semester du får beror på din ålder och om du varit anställd hela året. Antalet semesterdagar påverkas också av viss frånvaro.

Om du varit anställd från årets början får du:

• 25 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år.

• 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år.

• 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år.

Om du endast varit anställd under en del av året får du betald semester i förhållande till antalet semesterlönegrundande anställningsdagar. Följande beräkningsformel används: Antal anställningsdagar/365 x årssemestern (avrunda uppåt till närmaste heltal)

Exempel: En person som är 35 år anställs den 1 april. Hen har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Antal anställningsdagar under semesteråret är för personens del 275. 275/365 x 25 = 19 betalda semesterdagar.

Endast arbetsdagar räknas som semesterdagar.

Ansök om semester i tid

Du ska ansöka om semester i god tid före ledigheten. Din semesteransökan attesteras av din chef.

Semesterersättning

Om du slutar din anställning inom kommunen innan du tagit ut alla semesterdagar du har tjänat in betalas dessa ut som en slutlön månaden efter du avslutat din anställning.
För arbete som betalas per timme, utgår semesterersättning med 12 procent, 14,88 procent respektive 15,36 procent på lönen beroende på hur många dagar semester per år man har rätt till.

Semesterdagstillägg

Om du har månadslön får du i samband med semesterledigheten ett semesterdagstillägg för varje uttagen betald semesterdag. Semesterdagstillägget är 0,605 procent av den fasta kontanta lönen.

Vid delledighet, till exempel föräldraledighet, samt för deltidsarbetande minskas beloppet för semesterdagtillägg i proportion till arbetstiden.

Semesterlönetillägg

Om du har en fast kontant lön som är mindre än 19 896 kr får du förutom semesterdagtillägg även ett semesterlönetillägg för varje betald semesterdag (högst 25 dagar).

Semesterlönetillägg beräknas enligt följande formel: 5,21% x (a-b) där
a=21127 kronor (från 2012-04-01)
b= den överenskomna fasta lönen

Vid delledighet, till exempel föräldraledighet, samt för deltidsarbetande ska beloppet för semesterlönetillägg minskas i proportion till arbetstagarens arbetstid.

Spara semester

En medarbetare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett semesterår, får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Du får inte ha fler än 30 sparade dagar vid årsskiftet. Överstigande dagar betalas då i semesterersättning.

Semesterledighet i timmar

I vissa fall kan du omvandla semesterdagar till timmar. Det gäller dagarna utöver de 25 första, om du har rätt till fler än 25 semesterdagar per år eller har mer än 25 sparade semesterdagar.

När du omvandlar semesterdag till timsemester utbetalas semesterdagtillägget för de dagar du omvandlar. Du får ta ut ledigheten som enstaka timme eller som en del av dagen för kortare eller längre period. Önskemål om timsemester tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens krav. Om du vill omvandla dagsemesterdagar till timsemester ska du kontakta din chef. Chefen skriver ett beslutsunderlag och skickar det till PA-support för hantering i Personec P.

För att få fram antal semestertimmar divideras genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka med 5. Antal sparade semestertimmar får inte överstiga 180 timmar.

Avbruten semester

Om du blir sjuk eller behöver vårda barn (VAB) under semestern ska du så snart som möjligt meddela detta till din arbetsgivare. Du kan då i stället för semester vara sjukskriven alternativt ansöka om ersättning för VAB hos Försäkringskassan.
Om synnerliga skäl finns är arbetstagaren skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete. Vid avbruten semester kompenseras arbetstagaren för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse med arbetsgivare. Kompensation kan högs lämnas med 5 semesterdagar.

Semesterväxling

Som medarbetare i Nacka kommun har du i vissa fall möjlighet att växla in innevarande års semesterdagstillägg mot extra ledighet. Läs mer om semesterväxling här.

Sidan uppdaterades: