Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppehåll och ferieuppehåll

Uppehåll

Uppehållet (ferien) är den period under sommaren som sträcker sig mellan två verksamhetsår. Verksamhetsår är den tidsperiod om 12 månader, som förflyter från verksam-hetens början på hösten till motsvarande tidpunkt därpå följande höst.

Vid ledighet med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning under de 45 första kalenderdagarna av sommaruppehållet behåller arbetstagaren uppehållslönen. Under övrig del av sommaruppehållet gäller att arbetstagaren behåller 20 procent av uppehållslönen vid ledighet med sjukpenning, föräldra-penning eller rehabiliteringspenning.

Infaller sjuklöneperiod enligt lagen om sjuklön (SjLL) under de 45 första kalender-dagarna av sommaruppehållet utges även sjuklön beräknad på uppehållslön. From dag 46 så görs sjukavdrag på uppehållslönen.

Du som är föräldrarledig eller ledig för studier kan få lön under jullovet om du börjar arbeta senast 7 dagar före lovet. Om du varit föräldrar- eller studieledig under hösten och börjar jobba efter jullovet har du rätt till lön från 1 januari.

Ferieuppehåll

Ferien är den period under sommaren som sträcker sig mellan två verksamhetsår. Verksamhetsår är den tidsperiod om 12 månader, som förflyter från verksamhetens början på hösten till motsvarande tidpunkt därpå följande höst.

En ferieanställd kan vid sjukdom under de första 45 dagarna på ferien få sjukpenning med bibehållen ferielön. Insjuknar en ferieanställd dag 46 eller senare under ferien så behåller den ferieanställde full ferielön och kan sjukanmäla sig först vid terminens första dag om han/hon fortfarande är sjuk.

Du som är föräldrarledig eller ledig för studier kan få lön under jullovet, sportlovet och påsklovet om du börjar arbeta senast 7 dagar före lovet. Om du varit föräldrar- eller studieledig under hösten och börjar jobba efter jullovet har du rätt till lön från första dagen av jullovet i och med att du inte avser vara studie- eller föräldraledig i direkt anslutning till efter jullovet.

Semesterdagstillägg

Med den första ferielöneutbetalningen på sommarferien utbetalas även det antal semesterdagstillägg som den ferieanställdes ålder ger rätt till. Med den första ferielöneutbetalningen på sommaruppehållet utbetalas även maximalt 25 dagars ferielönetillägg om den ferieanställdes heltids månadslön understiger för närvarande 21127 kronor.

Sidan uppdaterades: