Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Space 360 - Nackas klarspråksbyrå

Space 360 är Nacka kommuns upphandlade klarspråksbyrå som bland annat kan hjälpa till med språkgranskning. Space 360 erbjuder också utbildningspaket inom klarspråk samt språkcoachning.

Utbildningspaket inom klarspråk

Steg 1

Inspirationsföreläsning om klarspråk (1 timma)

En lättsam och inspirerande föreläsning om konsten att skriva begripligt och effektivt. Föreläsningen ger en kort introduktion till klarspråk och förklarar hur språk och ordval påverkar människors chanser att ta till sig ett budskap. Den passar både dig som vill få inblick i vad klarspråk är och dig som vill friska upp dina kunskaper. Föreläsaren presenterar språklagen, visar goda (och mindre lyckade) exempel och presenterar vinsterna med klarspråk.

 • Antal deltagare: valfritt.
 • På plats i Nacka.
 • Pris enligt offert från Space.

Steg 2

Grundkurs i klarspråk (heldag)

Under den här kursen går vi igenom grunderna för klarspråk – från helheten till detaljerna. Kursen varvar teori med praktiska övningar och diskussioner. Både exempel och övningar kommer från kommunens verksamhet. Under kursen får deltagarna träna på att skriva så att de följer de krav språklagen ställer på den som arbetar på en kommun. Deltagarna får tillgång till checklistor, litteraturtips och arbetssätt som underlättar för dem när de ska skriva vårdat, enkelt och begripligt.

 • Antal deltagare: max 12.
 • Via Teams eller på plats i Nacka.
 • Pris enligt avtal.

Steg 3

Fördjupningskurser inom olika texttyper (halv- eller heldag beroende på texttyp)

Vi erbjuder fördjupningskurser om olika texttyper, till exempel rapporter, webbtexter, mejl och beslut. Både exempel och övningar kommer från kommunens verksamhet. Vi inleder alltid fördjupningskursen med den valda texttypens specifika förutsättningar och krav och efter det får deltagarna stor möjlighet till praktisk träning och individuell respons från kursledaren.

 • Antal deltagare: 8–12, beroende på texttyp.
 • I första hand på plats i Nacka, men kan även erbjudas digitalt via Teams.
 • Pris enligt avtal.

Hjälp med att klarspråksgranska din text

Du kan få hjälp med att klarspråksgranska din text enligt fyra redigeringsnivåer:

Nivå 1. Korrekturläsning

Vi rättar språkliga fel i

 • stavning
 • böjning
 • avstavning
 • kommatering
 • meningsbyggnad, till exempel syftningsfel.

Nivå 2. Språkgranskning

Utöver korrekturläsningen gör vi texten mer effektiv och begriplig med hänsyn till läsarna och textens syften. Vi ser till att

 • meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt
 • ordvalet är lämpligt för målgruppen
 • stilen och tonnen passar
 • sambanden och sammanhanget är tydliga.

Nivå 3. Lättare redigering

Utöver det som ingår i nivå 1 och 2, ser vi bland annat till att

 • strukturen är användbar, logisk och tydlig för läsaren
 • rubrikerna är informativa och enhetliga
 • inledningarna är bra ingångar till avsnitten
 • sammanfattningen tydligt bidrar till textens syften.

Nivå 4. Större omarbetning

Omarbetning innebär att vi gör en större insats med ett befintligt material, till exempel

 • rensar språkstilen och upplägget mellan olika kapitel
 • skriver nya delar
 • gör om texten för ett nytt syfte, en ny texttyp eller en ny läsargrupp.

Hur du beställer klarspråksgranskning

Börja med att begära en offert av vår leverantör Space 360 AB. För att Space ska kunna ge ett pris behöver du

 • skicka med hela eller delar av texten till Space kundansvariga på info@space360.se
 • uppge vilken språkgranskningsnivå som gäller för texten
 • ange om till exempel bilagor och referenslistor ingår i granskningen
 • meddela i vilket format texten levereras (Word eller pdf)
 • lämna uppgift om leveransdag och vilken dag kommunen önskar få tillbaka texten
 • ange omfattningen på texten om inte hela texten har skickats till Space (antal ord och sidor).

Observera att språkgranskning i annat format än Word tar längre tid och därför blir dyrare.

Efter att behörig beställare från kommunen accepterat offerten från Space ser arbetsgången ut så här:

 • Space skickar texten till språkkonsulten tillsammans med kommunens önskemål.
 • Språkkonsulten granskar texten, oftast via Words funktion spåra ändringar.
 • Språkkonsulten levererar texten till Space som i sin tur skyndsamt levererar texten till kommunen.

Språkcoachning

Språkcoacha en enskild skribent

Du kan få hjälp med personlig språkcoachning för att utveckla ditt skrivande. Det bästa resultatet får du när språkkonsulten kommer in tidigt i processen och har en fortlöpande och förtroendefull dialog med dig.

Kortfattat kan språkkonsulten coacha skribenten med följande:

 • analysera uppgiften, läsaren och situationen
 • samla och välja ut fakta
 • strukturera texten
 • föreslå språkliga ändringar
 • lyfta fram det som är bra i texten
 • stötta, ge råd och uppmuntra skribenten att komma framåt i texten.

Kontakta Space 360

Kontakta Space 360 via e-post: samuel.lofstrom@space360.se med kopia till info@space360.se och mikael.lofstrom@space360.se.

Sidan uppdaterades: