Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digital tillgänglighet

Rehngruppen - få hjälp med tillgänglighetsanpassa dokument

Rehngruppen finns till hands som resurs hos Nacka kommun när tiden inte räcker till för att tillgänglighetsanpassa dokument eller pdf:er. Det kan vara tillgänglighetsanpassning av dokument i Word, PowerPoint, Excel samt InDesign. Rehngruppen är en avtalad underlevetantör till vår upphandlade kommunikationsbyrå, OTW.

Det här kan Rehngruppen hjälpa till med

 • Anpassa och redigera dokument i Microsoft Office, (Word, PowerPoint, Excel) samt InDesign så de är tillgänglighetsanpassade på ett sätt som är möjligt i dessa program.
 • Säkerställa att originaldokument i Microsoft Office, (Word, PowerPoint, Excel) samt InDesign är producerade på ett så tillgänglighetsanpassat sätt som det är möjligt i dessa program.
 • Exportera ovan nämnda dokument och tillgänglighetsanpassa dokumenten i Acrobat Pro.
 • Genomföra tillgänglighetsanpassning befintliga pdf:er.

Hur Rehngruppen ser på tillgänglighetsanpassning

Del 1 är själva mallen. Mallen skapas med de förutsättningar som Word har för att tillgänglighetsanpassa ett dokument. Mallen har bland annat formatmallar som är taggade på rätt sätt, sidhuvud som ett uppläsningsverktyg hittar.

Del 2 är där du som användare kommer in. När du ska skriva ett dokument som ska tillgänglighetsanpassas är det en del saker att tänka på. Du behöver använda de formatmallar som finns i mallen och inte formatera texten manuellt. Tänk bland annat på att skapa enkla tabeller, gör inte tomma utrymmen med enter-tangenten, sätt alternativ text på grafiska objekt.

Det är denna del som utbildningen handlar om.

Del 3 är att exportera dokumentet till en PDF och tagga upp allt material, efterarbete i Acrobat Pro.

Rehngruppen.png

Beställningsformulär

Uppdragssnummer

xxxxxx

Beställare

Namn på kontaktperson

Avdelning/enhet

Ansvarsnummer

Telefonnummer/e-post

Beställarens referensuppgift, eventuell märkning faktura:

Ange beställarens referensuppgifter ev märkning faktura

Önskas vara klart

Datum

Önskas estimat

Ja/nej

Levereras i format (Word/PDF/annat)

Val av slutprodukt

Antal sidor

Ange antal sidor

Övrig information

Ange information som är viktigt för uppdraget

Vad gör Rehngruppen när ett dokument ska tillgänglighetsanpassas?

 1. Skapar en tydlig struktur utan onödiga tecken
 2. Lägger rubriker i en logisk hierarki
 3. Placerar alternativtexter på grafiska element
 4. Markerar dekorativa bilder som sådana
 5. Justerar strukturen, för att få rätt läsordning
 6. Definierar tabellers kolumn- och radrubriker
 7. Taggar formulärfält och uppdaterar funktionsbeskrivningar
 8. Lägger formulärfälten i rätt ordning i taggstrukturen
 9. Sätter rätt tabbordning på formulärfält
 10. Anger dokumentegenskaper
 11. Genomför en kontroll

Så här gör Rehngruppen

Se en kort film där Rehngruppen visar vad ett efterarbete av en pdf innehåller för att öka förståelse av vad en tillgänglighetsanpassning i Acrobat innebär.

Se filmen på Rehn-gruppens hemsida.

Utbildningar och seminarium

Rehngruppen erbjuder utbildningar och seminarium.

Kontakta Rehngruppen

E-post: nacka@rehngruppen.se

Sidan uppdaterades: