Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildning Rehngruppen

Rehngruppen erbjuder utbildningar och seminarium.

Att skapa ett tillgänglighetsanpassat dokument i Word

Som skribent är det värdefullt att själv veta hur man skriver och vilka funktioner som är viktiga att använda i Word för att få ett så tillgänglighetsanpassat dokument som möjligt.

Vi utgår från era interna mallar eller dokument. Vi går bland annat igenomgång hur man använder formatmallar på rubriker och brödtext, hur man lägger in Alternativ text på objekt och grafer, vad man generellt ska tänka på i när man skriver in text i ett dokument som ska vara tillgänglighetsanpassat, så som entertryckningar, långa textsjok, tabeller osv.

Under utbildningen exporterar vi Wordfilen på bästa sätt till en pdf. Efterföljande eftergranskning och arbete i Adobe Pro, ingår inte i denna utbildning. Seminariet genomförs på plats hos Nacka kommun, användarna har med sig sina egna datorer.

Förutsättningar

 • Alla har egen dator med sig
 • Att man har skrivit i mallarna och har en grundläggande kunskap i Word
 • Rekommendation, max 8-10 elever

Tid

Utbildning 3 timmar
09:00-12:00 alternativt 13:00-16:00

Plats

På plats hos Nacka kommun.

Kostnad

För kostnad, kontakta Lotta Seijmer, chef Ateljén
E-post: lotta.seijmer@nacka.se

Seminarium

Att skapa tillgänglighetsanpassade dokument i Word

Som skribent är det värdefullt att själv veta hur man skriver och vilka funktioner som är viktiga att använda i Word för att få ett så tillgänglighetsanpassat dokument som möjligt.

Vi utgår från era interna mallar eller dokument. Vi går bland annat igenomgång hur man använder formatmallar på rubriker och brödtext, hur man lägger in Alternativ text på objekt och grafer, vad man generellt ska tänka på i när man skriver in text i ett dokument som ska vara tillgänglighetsanpassat, så som entertryckningar, långa textsjok, tabeller osv.

Under seminariet exporterar vi Wordfilen på bästa sätt till en pdf. Efterföljande eftergranskning och arbete i Adobe Pro, ingår inte i denna utbildning. Seminariet genomförs via Teams.

Förutsättningar

 • Digitalt via Teams
 • Att man har skrivit i mallarna och har en grundläggande kunskap i Word
 • Obegränsat antal elever

Tid

Utbildning cirka 1,5 timma inklusive frågestund.

Kostnad

För kostnad, kontakta Lotta Seijmer, chef Ateljén
E-post: lotta.seijmer@nacka.se

Efterarbete av pdf - Acrobat Pro

Med ett bra förarbete är det lätt att skapa tillgängliga pdf-dokument.

Allt som publiceras ska vara tillgängligt för alla, oavsett förmåga. Under utbildningen går vi igenom stegvis hur ni skapar tillgängliga pdf-dokument.

 • Kort introduktion hur det fungerar med hjälpmedel när det gäller pdf-dokument.
 • Hur man jobbar med bilder, stycken, mallar och länkar.
 • Hur man kan skapa tillgängliga pdf-dokument av redan skapade dokument.
 • Från Word till PDF på bästa sätt
 • Efterarbetet i Adobe Acrobat Pro.

Förutsättningar

 • Alla har egen dator med sig
 • Deltagarna har Acrobat pro installerat på sina datorer
 • Man har tidigare skapat enklare tillgängliga pdfer
 • Har motsvarande kunskap som - ” Att skapa ett tillgänglighetsanpassat dokument i Word
 • Rekommendation, max 8-10 elever

Tid

Utbildning 2-3 timmar beroende på antal elever
09:00-12:00 alternativ 13:00-16:00

Plats

På plats hos Nacka kommun.

Kostnad

För kostnad, kontakta Lotta Seijmer, chef Ateljén
E-post: lotta.seijmer@nacka.se

Kontakta Rehngruppen

E-post: nacka@rehngruppen.se

Sidan uppdaterades: