Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Använd spaltverktyget eller tabbsteg om du ska ha en spaltlayout. Vilken du ska använda beror på ordningen innehållet ska läsas upp i.

Om texten ska läsas upp en spalt i taget ska du använda spaltverktyget. Härunder visas ett exempel på innehåll i spalter. Om du markerar och drar med musen ser du att den första spalten markeras först, sen den andra.

1_Spalter.JPG

Tabbsteg används om du vill dela upp texten visuellt i två kolumner, men vill att de blir upplästa en rad i taget. I exemplet här nedanför blir en rad i taget uppläst. Om du markerar och drar med musen blir en rad markerad i taget.

Ordförande: Annika Andén
Sekreterare: Wulfram Torst
Utredare: Nina Beauchamp

Skapa spalter

Gör så här:

 1. Lägg innehållet i den ordning det ska läsas upp och markera det.
  1_Spalter.JPG
 2. Gå in på fliken Layout och välj Spalter.
  2_Spalter.JPG
 3. Välj det antal spalter du vill dela upp det i.
  3_Spalter.JPG
 4. Om någon del av innehållet hamnar i fel spalt kan du använda en Stapelbrytning för att lägga det rätt.
 5. Klicka då på Brytningar under fliken Layout, välj sedan Stapel.
  5_Spalter.JPG

Spalterna försöker balansera innehållet mellan sig. Så om du lägger in mer innehåll efter att du skapat dem kan du behöva lägga in stapelbrytningar för att få innehållet där du vill ha det.

Skapa tabbsteg

Det är väldigt enkelt att lägga in tabbsteg.

Gör så här:

 1. Sätt textmarkören där du vill flytta ut texten till höger.
 2. Tryck på tab-tangenten en eller två gånger.
 3. Gör samma sak på de andra raderna du vill ha tabbsteg i.

Sidan uppdaterades: