Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att välja färg

För att en färg ska vara godkänd inom WCAG 2.1, det regelverk som är uppsatt för att kontrollera färgers tillgänglighet, måste färgen ha en konstrast på 3.0 eller mer jämfört mot sin bakgrund. Detta gäller i stort.

Färg är en viktig del i att skapa tillgänglighetsanpassat innehåll. För den som är färgblind eller har nedsatt syn får val av färger stora konsekvenser. Här kommer några tips att tänka på när man skapar tillgänglighetsanpassat innehåll utifrån ett färg-perspektiv.

Färg på text

För text mäts konstrasten och vilken punktstorlek som krävs för att nå A, AA respektive AAA-nivå av godkänd tillgänglighetsanpassning. Säkerställ textens kontrast mot sin bakgrundsfärg via de kontrastrationsverktyg som finns online. Exempelvis här:
WebAIM: Contrast Checker

Onlineverktyg som dessa ger dig en indikation för om färgen är godkänd och på vilken nivå. Observera att omvänd färgställning ger samma resultat i kontrast-ration.

Färg på ikoner

För ikoner är det viktigt att kontraster och kantlinjer följer WCAG:s rekommendationer.

Tjockleken på linjer ska inte understiga 18 punkter och kontrast mot bakgrund ska vara 3.0 eller mer – men om ikonen inte fyller en funktion behövs inte tillgänglighetsanpassning.

En ikon som ersätter annan information, som till exempel @ istället för ”e-post”, måste tillgänglighetsanpassas. Skulle dock ikonen finnas där för att illustrera att det står ”e-post”, då är det istället texten som behöver anpassas, inte ikonen, som nu endast blir en illustrering.

Sidan uppdaterades: