Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resultat av livsmedelskontrollen i Nacka

Resultat

Här kan du läsa om tidigare års utfall av livsmedelskontrollerna som har utförts i Nacka kommun

Livsmedelskontrollen 2020

Antal registrerade livsmedelsverksamheter i Nacka: 602st

Antal genomförda planerade kontroller: 452st

Antal genomförda händelsestyrda kontroller: 21 st

Kontrollresultat:

 • 311 kontroller med anmärkning
 • 197 kontroller utan anmärkning

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 17% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 82% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Livsmedelskontrollen 2019

Antal registrerade livsmedelsverksamheter i Nacka: 631st

Antal genomförda kontroller: 668st

Kontrollresultat:

 • 427 kontroller med anmärkning
 • 228 kontroller utan anmärkning

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 15% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 84% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Sidan uppdaterades: