Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resultat av livsmedelskontrollen i Nacka

Här kan du läsa om tidigare års utfall av livsmedelskontrollerna som har utförts i Nacka kommun samt en sammanfattning av de uppgifter som vi varje år rapporterar in till Livsmedelsverket.

Livsmedelskontrollen 2023

Här redovisas resultatet från hur livsmedelskontrollen såg ut i Nacka Kommun år 2023:

Livsmedelsverksamheter i Nacka Kommun:

 • Totalt antal registrerade livsmedelsverksamheter: 640 st
 • Antal nyregistrerade livsmedelsverksamheter: 107 st
 • Antal upphörda livsmedelsverksamheter: 90 st
 • Antal dricksvattenanläggningar: 28 st

Genomförda livsmedelskontroller:

 • Antal genomförda planerade kontroller: 556 st
 • Antal genomförda händelsestyrda kontroller: 109 st
 • Totalt antal genomförda kontroller: 665 st

Resultat av årets livsmedelskontroller:

 • Antal kontroller med anmärkning (avvikelser): 263 st
 • Antal kontroller utan anmärkning (utan avvikelser): 402 st

Typ och antal vidtagna sanktioner efter påvisad bristande efterlevnad:

 • Beslut om förbud: 2 st
 • Beslut om föreläggande: 43 st
 • Livsmedelssanktionsavgifter: 0 st

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 18 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 81 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Livsmedelskontrollen 2022

Här redovisas resultatet från hur livsmedelskontrollen såg ut i Nacka Kommun år 2022:

Livsmedelsverksamheter i Nacka Kommun:

 • Totalt antal registrerade livsmedelsverksamheter: 627 st
 • Antal nyregistrerade livsmedelsverksamheter: 81 st
 • Antal upphörda livsmedelsverksamheter: 66 st
 • Antal dricksvattenanläggningar: 13 st

Genomförda livsmedelskontroller:

 • Antal genomförda planerade kontroller: 478 st
 • Antal genomförda händelsestyrda kontroller: 144 st
 • Totalt antal genomförda kontroller: 622 st

Resultat av årets livsmedelskontroller:

 • Antal kontroller med anmärkning (avvikelser): 288 st
 • Antal kontroller utan anmärkning (utan avvikelser): 334 st

Typ och antal vidtagna sanktioner efter påvisad bristande efterlevnad:

 • Beslut om förbud: 0 st
 • Beslut om föreläggande: 66 st
 • Livsmedelssanktionsavgifter: 6 st

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 19 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 80 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Livsmedelskontrollen 2021

Här redovisas resultatet från hur livsmedelskontrollen såg ut i Nacka Kommun år 2021:

Livsmedelsverksamheter i Nacka Kommun:

 • Totalt antal registrerade livsmedelsverksamheter: 623 st
 • Antal nyregistrerade livsmedelsverksamheter: 85 st
 • Antal upphörda livsmedelsverksamheter: 63 st
 • Antal dricksvattenanläggningar: 12 st

Genomförda livsmedelskontroller:

 • Antal genomförda planerade kontroller: 637 st
 • Antal genomförda händelsestyrda kontroller: 105 st
 • Totalt antal genomförda kontroller: 742 st

Resultat av årets livsmedelskontroller:

 • Antal kontroller med anmärkning (avvikelser): 400 st
 • Antal kontroller utan anmärkning (utan avvikelser): 342 st

Typ och antal vidtagna sanktioner efter påvisad bristande efterlevnad:

 • Beslut om förbud: 1 st
 • Beslut om föreläggande: 14 st
 • Livsmedelssanktionsavgifter: 4 st

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 19 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 80 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1 % av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Livsmedelskontrollen 2020

Här redovisas resultatet från hur livsmedelskontrollen såg ut i Nacka Kommun år 2020:

Livsmedelsverksamheter i Nacka Kommun:

 • Totalt antal registrerade livsmedelsverksamheter: 602 st

Genomförda livsmedelskontroller:

 • Antal genomförda planerade kontroller: 452 st
 • Antal genomförda händelsestyrda kontroller: 56 st
 • Totalt antal genomförda kontroller: 508 st

Resultat av årets livsmedelskontroller:

 • Antal kontroller med anmärkning (avvikelser): 311 st
 • Antal kontroller utan anmärkning (utan avvikelser): 197 st

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 17% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 82% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Livsmedelskontrollen 2019

Här redovisas resultatet från hur livsmedelskontrollen såg ut i Nacka Kommun år 2019:

Livsmedelsverksamheter i Nacka Kommun:

 • Totalt antal registrerade livsmedelsverksamheter: 631 st

Genomförda livsmedelskontroller:

 • Totalt antal genomförda kontroller: 668 st

Resultat av årets livsmedelskontroller:

 • Antal kontroller med anmärkning (avvikelser): 427 st
 • Antal kontroller utan anmärkning (utan avvikelser): 228 st

Fördelning mellan erfarenhetsklasser i Nacka kommun:

 • 15% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass A (minskad tillsynsfrekvens)
 • 84% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass B (normalläget)
 • 1% av verksamheterna ligger i erfarenhetsklass C (ökad tillsynsfrekvens)

Sidan uppdaterades: