Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan av dricksvattenanläggning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att det är rent och hälsosamt att dricka. Därför finns regler för att minimera riskerna. Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten för användning i offentlig eller kommersiell verksamhet ska anmälas (registreras) till miljöenheten.
 1. Vad ska anmälas?

  Om du har egen brunn och använder vattnet enbart i det egna hushållet är det du själv som måste se till så att dricksvattnet är tillräckligt rent. Det finns inget krav på anmälan.
  Läs om provtagning av eget brunnsvatten

  Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempelvis:

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande),
  • restauranger och caféer,
  • skolor, kursgårdar, sjukhem,
  • campingplatser.

  En dricksvattenanläggning består ofta av ett vattenverk där vattnet samlas upp, behandlas och förvaras (till exempel en brunn och en pump eller en pump vid en sjö med efterföljande rening och reservoar) och en distributionsanläggning som transporterar vattnet till dem som ska använda det.

  Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt.

  Här finns Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

 2. Anmälan för registrering

  Använd blanketten nedan om du ansvarar för ett vattenverk eller dricksvattenläggning som ska anmälas för registrering. Uppgifter om själva anläggningen, storlek, hur vattnet bereds med mera ska fyllas i. Du ska också bifoga dokument som illustrerar anläggningen och beskriver systemet för egenkontroll. Välkommen att kontakta en livsmedelsinspektör om du behöver vägledning om vilka uppgifter som är viktiga.

  Dricksvattenanläggning Blankett för anmälan


  Registrerade dricksvattenanläggningar ska ha program för provtagning och egenkontroll. Läs mer om program för provtagning av dricksvatten här.

 3. Vad händer sedan?

  Efter att anmälan kommit till miljöenheten granskas uppgifterna. Om det saknas information kommer vi att höra av oss och be dig skicka in de handlingar som saknas. När alla uppgifter har kommit in fattas beslut om registrering och riskklassning. Det innebär att ditt vattenverk är registrerat och placerat i en riskklass efter bland annat vattenförbrukning, typ av verksamhet och konsumentgrupp. För handläggning av din anmälan tar kommunen ut en engångssumma på 3000 kronor.

  Miljöenheten kommer också att granska att din anläggnings provtagningsprogram överensstämmer med dricksvattenföreskrifterna. Du kommer sedan att få ett beslut om fastställt provtagningsprogram.

  Livsmedelsinspektörer på miljöenheten kommer i framtiden att göra tillsynsbesök på anläggningen. Vi granskar bland annat att egenkontroll och provtagning fungerar bra. Att provtagningsprogrammet följs är ett krav enligt lagstiftningen.

  Kontrollavgift

  Utifrån bland annat hur mycket vatten som anläggningen producerar och riskklassningen utgår en årlig kontrollavgift. Taxan för år 2023 är 1 500 kronor per timme, taxan kan komma att ändras.

Sidan uppdaterades: