Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här kan du hämta informationen i Restaurangboxen som gäller sanktioner. När vi uppdaterar informationsblad som du fått med boxen kan du alltid hitta den senaste versionen här.

Informationsblad:
Inledning (PDF-dokument, 498 kB)
Sanktioner (PDF-dokument, 516 kB)
Överklagan (PDF-dokument, 507 kB)
Informationsbladen samlade (PDF-dokument, 517 kB)

Det finns tre typer av sanktioner: erinran, varning och återkallelse.

För att göra rätt och slippa sanktioner

I informationen om tillsyn hittar du mycket av det som kan orsaka ett sanktionsbeslut. Det är viktigt att anmäla ändringar för att följa alkohollagen. I informationen om ansökningar och anmälningar finns vägledning.
Restaurangrapporten är också viktig.

Tre sorters sanktioner

När en restaurang – eller det företag som driver restaurangen - inte följer alkohollagen kan kommunen besluta om någon typ av sanktion. En sanktion är inte ett straff i vanlig mening, utan en administrativ åtgärd som först och främst är till för att få företaget att följa lagar och regler. De sanktioner som finns i alkohollagen är erinran, varning och återkallelse. Det fungerar lite som en trappa.

  • Erinran kan ses som en tillsägelse om att ni måste bättra sig och göra rätt i fortsättningen.
  • En varning är betydligt allvarligare. Den visar att företaget måste se till att det som hänt inte sker igen, för då riskerar bolaget att serveringstillståndet kan återkallas.
  • En återkallelse innebär att serveringstillståndet dras in och alkoholförsäljningen omedelbart måste upphöra.

Överklagan

Ett beslut om sanktion gäller omedelbart efter att beslutet är fattat.
En sanktion kan alltid överklagas. Du skickar överklagan till miljöenheten på
Nacka kommun.

Om ditt företag har fått serveringstillståndet återkallat kan ni överklaga och begära inhibition. Att begära inhibition innebär att domstolen inom bara någon dag avgör om ert serveringstillstånd ska fortsätta gälla tills domstolen avgjort ärendet. Ofta ges inhibition, men inte alltid.

Miljöenheten skickar så fort som möjligt er överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm. Ärenden som gäller serveringstillstånd behandlas snabbare än många andra ärenden.

Sidan uppdaterades: