Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Från den här sidan kan du hämta de informationsblad i Restaurangboxen som gäller ansökningar och anmälningar, kopplade till ditt serveringstillstånd.

När vi uppdaterar informationsblad som du fått med boxen kan du alltid hitta den senaste versionen här.

Informationsblad:
Inledning (PDF-dokument, 501 kB)
Inloggning till e-tjänsterna (PDF-dokument, 513 kB)
Tillfälligt tillstånd - ansökningsprocessen (PDF-dokument, 501 kB)
Bolagsändringar (PDF-dokument, 513 kB)
Ändringar i ert tillstånd (PDF-dokument, 514 kB)
Alla blad samlade (PDF-dokument)

Informationen här nedan motsvarar den som finns på bladen.

Inloggning till e-tjänsterna

Använd gärna våra e-tjänster när du behöver ansöka, ändra eller anmäla
om något.

Du som har serveringstillstånd i Nacka kommun kan få en inloggning för
att sköta allt kring din restaurang. Hör av dig till alkoholhandläggarna - se kontaktlänken ovan!

Du måste vara firmatecknare för att få inloggningsuppgifter. Du
som är firmatecknare kan också ge någon annan i uppdrag att sköta det som rör företagets
serveringstillstånd. Då behövs en fullmakt. I boxen finns ett exempel på hur fullmakten ser ut.

Här finns fullmaktsblankett för den som ska sköta tjänsterna.

Bolagsändringar

Vid mindre förändringar behöver du göra en anmälan till kommunen. Exempel på ändringar:

 • Ny serveringsansvarig personal
 • Ny adress eller annan kontaktuppgift
 • Ny person i styrelsen
 • Upphörande av verksamheten

Du gör det enklast via e-tjänsten.

Ändringar i serveringstillståndet

Bra att tänka på vid alla typer av förändringar: Ibland kan ni behöva ansöka om offentligt tillstånd från polisen.

 • Om du vill ha öppet längre än din ordinarie serveringstid måste du ansöka om utökad tid. Den ansökan måste vi skicka på remiss till polisen de svarar på om det är ok.
 • Om du vill ha livemusik eller DJ behövs ett offentligt tillstånd som du söker hos polisen. Ibland kan du söka detta tillstånd för ett helt år. Tillstånd söks på www.polisen.se skriv tillstånd i sökrutan.
 • När ansökningar om tillstånd för musik- och dansarrangemang behandlas får kommunens miljöenhet en remiss från polisen. Miljöenheten bedömer sedan om det finns risker för problem med buller och ljud.
 • Tänk på att det är du som verksamhetsansvarig som måste se till att ljudnivåerna följer bestämda riktvärden. Genom egenkontroll kan du visa att ljudnivåerna följts om det exempelvis blir klagomål från grannar.
 • Om du vill anordna en större fest och eventuellt ha en större yta för servering måste du ansöka om detta och ha godkännande från hyresvärden om att ytan får användas.
 • Alla typer av arrangemang med större antal människor brukar medföra krav på offentligt tillstånd och förordnad ordningsvakt från polisen.
 • Alla nya ytor måste vara godkända utifrån brandsäkerhet – gäller även större festivaltält. Med ansökan skickar ni brandskyddsdokumentation.

Information om aktuella avgifter - se Avgifter för tillstånd och anmälningar

Sidan uppdaterades: