Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan behöva stöd och tid för dig själv. Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig. Insatserna kan vara både stöd i form av anhöriggrupper, enskilda samtal och rådgivning.

Vem är anhörigstödet till för?

Anhörigstödet är till för dig som hjälper eller stödjer någon som har svårigheter att klara vardagen på egen hand. Svårigheterna kan vara av olika art som till exempel långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan vara maka till en person med demenssjukdom, mamma till en vuxen son med psykisk sjukdom eller barn till en äldre person med stroke. Du kan även vara särbo, granne eller vän som hjälper och ger stöd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • personligt stöd och rådgivning
 • deltagande i anhöriggrupp
 • information
 • föreläsningar

Anhörigstöd ges som service och är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenterna och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Det är vi som jobbar med anhörigstöd

Vi har två anhörigkonsulenter en för personer under 65 år och en för personer över 65 år samt en demenssjuksköterska.

anhörigkonsulent för ANHÖRIGA TILL NÄRSTÅENDE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH PSYKISK OHÄLSA

Denna tjänst är i nuläget vakant. Tills tjänsten blivit tillsatt kan Ove Lindroth (se nedan) kontaktas även gällande personer under 65 år.

 • Anhörigstöd för personer till närstående med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa är under utveckling.
 • Anhörigstöd kommer att bestå av föreläsningar, seminarier, kurser, anhöriggrupper och individuell vägledning till det stöd som både inom kommunen och stöd som ges av andra aktörer.
 • Du kan ta kontakt med mig via telefon, e-post eller boka ett besök i stadshuset.
 • Vill du ta del av information från mig, kan du anmäla din e-post till den sändlista för informationsspridning jag håller på att utveckla. Genom det missar du inget.
 • Välkommen att ta kontakt och ta del av det som anhörigstödets verksamhet kommer att erbjuda.Anhörigkonsulent för personer över 65 år

Ove Lindroth

Anhörigkonsulent

Jag erbjuder

 • Individuella, rådgivande stödsamtal. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Stöd- och samtalsgrupper för anhörigvårdare, som träffas var tredje vecka.
 • Anhörigcafé en gång i månaden.
 • Årliga vår- och höstaktiviteter för anhörigvårdare och deras närstående.
 • Informationsdag för anhörigvårdare och allmänhet
 • Informationsinsatser till medborgare och samverkanspartners
 • Uppsökande verksamhet i Nacka

Demenssjuksköterska

Profilbild saknas

Catarina Wahlberg

Demenssjuksköterska

Jag erbjuder

 • Råd och stöd till anhöriga och deras närstående. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Stöd- och samtalsgrupp som träffas en gång per månad
 • Anhörigutbildning varje termin tillsammans med Nacka minnesmottagningen. Anhörigutbildningen innefattar information om demenssjukdomar, utredning och behandling, hjälpmedel, juridik, bemötande, förhållningssätt och anhörigvårdarens roll.
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Föreläsningar om demenssjukdomar
 • Gör hembesök både enskilt och vid behov med biståndshandläggare.

Demenssjuksköterskan samverkar med föreningar, ideella organisationer, församlingar och nätverk inom landsting och kommun. Demenssjuksköterskan har nära samverkan med Minnesmottagningen på Capio Geriatrik Nacka.

Läs mer om Catarina och hennes arbete här

Övrigt stöd för anhöriga

Det finns stöd för dig som är anhörig till en person med missbruksproblem och beroende. Då kan du vända dig till Beroendemottagningen i Sickla, telefon 08-718 77 00.

PÅ GÅNG HOS Oss

Föreläsning om demensjukdomar lockade många besökare

Tisdag 23 januari arrangerade anhörigstödet i Nacka en föreläsning om demenssjukdomar. En uppskattad föreläsning som förmedlade kunskap om beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.