Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans.

Om du har ett omfattande hjälpbehov, det vill säga behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt och då insatser genom hemtjänst inte räcker till kan du vara berättigad till korttidsboende

Syfte med korttidsboende kan vara

Att ge avlastning för anhörig som vårdar dig.

Det finns avlösning i olika former för närstående, som vårdar en anhörig med stora omfattande hjälpbehov. I första hand ges avlösning genom hemtjänst, avlösning i hemmet, dagverksamhet och omvårdnadsbidrag.

Om dessa insatser inte är tillräckligt kan korttidsboende komma ifråga.
Normalt beviljas korttidsboende 1-2 veckor. När korttidsboende vid enstaka tillfällen prövats och bedöms inte vara tillräckligt kan växelvård komma ifråga. Växelvård innebär att personen vistas omväxlande i den egna bostaden och på korttidsboendet.

Att tillgodose omvårdnaden under väntan på plats i äldreboende.

Den som har fått beslut om permanent särskilt boende och inte kan vänta på ledig plats i sin bostad kan få korttidsboende.

Korttidsboende beviljas tills en plats i särskilt boende kan erbjudas. Om den plats som erbjuds inte är i det boende, som den sökande har önskat kan sökande inte vara kvar i korttidsboendet i väntan på valt boende. Antingen får personen fortsätta vänta på önskad plats i det boende som erbjudits eller vänta i den egna bostaden med stöd av hemtjänst.

Att du ska få möjlighet att återhämta dig efter sjukdom eller skada samt att utreda om du kan återgå till det egna hemmet, efter en sjukhusvistelse eller behöver äldreboende.

Det normala är att återvända till bostaden efter sjukhusvård. Korttidsboende beviljas i undantagsfall då det inte är möjligt att återvända till bostaden.

Biståndshandläggaren ger information om korttidsboenden. Vilket korttidsboende som erbjuds beror till största del på var ledig plats finns den tid vistelsen behövs. Respektive korttidsboende ansvarar för innehåll och utformning av verksamheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår. Resa mellan bostaden och korttidsboendet ingår vid behov.

Vad gäller vid stambyte i min fastighet?

Korttidsboende beviljas inte när det är aktuellt att fastighetsägaren ska utföra stambyte i fastigheten.

Utförare av korttidsboende

Danvikshem

Boendet ligger vid Stockholms inlopp, buss 53 passerar där.
Danvikshemsvägen 8, 131 31 Nacka
Telefon: 08-452 92 00 
För personer med somatisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Båthöjden, Aleris omsorg AB

Boendet ligger i Fisksätra
Repvägen 1, 133 43 Saltsjöbaden
Telefon: 073-436 79 47
För personer med demenssjukdom

Saltsjöbadens sjukhem, AB Carema

Boendet ligger cirka 1 km från Saltsjöbadens Station.
Rösundavägen 2, 133 81 Saltjöbaden
Telefon: 08-748 05 01
För personer med demenssjukdom, somatisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.