Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämnden har inte någon generell skyldighet att ordna bostäder för kommunmedborgare som saknar bostad. Om du blir akut bostadslös kan du däremot ansöka om hjälp med en tillfällig boendelösning, och du kan exempelvis få hjälp med att hitta en plats på ett vandrarhem. Om du förväntas bli bostadslös behöver du redovisa att du har försökt lösa sin boendesituation genom att söka bostäder.

Mer information

För mer information kontakta Socialtjänstens mottagningsgrupp alternativt Jouren för ekonomiskt bistånd på telefonnummer 08–718 80 00 (växel). Flera organisationer runt om i Stockholm erbjuder stöd, hjälp och/eller akutboende till personer som saknar bostad, exempelvis Frälsningsarmén och Stadsmissionen.

Sidan uppdaterades: