Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dagverksamhet

Aktiviteter utanför egna hemmet med social inriktning eller inriktning för personer med demenssjukdom.

Det finns två olika inriktningar på dagverksamhet. Det finns med social inriktning eller inriktning för personer med demenssjukdom. Dagverksamheten tar emot nya deltagare i mån av plats. Det finns möjlighet att byta dagverksamhet om du inte skulle trivas.

Målsättningen är att skapa möjligheter till aktiviteter utanför det egna hemmet anpassade till äldres behov och intressen. Verksamheten anpassas för dig med stora behov av omvårdnad och stöd i det dagliga livet. Vid behov kan viss träning, individuellt eller i grupp, erbjudas av arbetsterapeut eller sjukgymnast på de flesta av våra dagverksamheter.

Vad innebär dagverksamhet för mig?

 • Regelbundna aktiviteter i gemenskap med andra, utifrån dina behov och intressen.
 • Hjälp med den personliga omvårdnaden som du behöver under dagen.
 • Viss träning av arbetsterapeut eller sjukgymnast kan ingå, i grupp eller individuellt.

Resor till och från dagverksamheten ingår vid behov. Verksamheten är öppen under vardagar. Verksamheten planeras för att du ska delta regelbundet en hel dag vid varje tillfälle.

Vad är syftet med dagverksamheten?

 • att ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
 • att bryta isolering
 • att aktivera och bidra till att bevara deltagarnas funktioner
 • att ge avlastning och stöd för anhöriga
 • att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet

Hur får jag dagverksamhet?

 • Kontakta Nacka kommun för att ansöka om dagverksamhet. En biståndshandläggare utreder ditt behov och fattar sedan ett beslut.
 • Det finns två inriktningar på dagverksamheten, social inriktning och inriktning för personer med demenssjukdom. Biståndshandläggaren gör en bedömning gällande inriktning utifrån ditt behov.
 • Dagverksamheten tar emot nya deltagare utifrån den inriktning verksamheten är godkänd för, under förutsättning att de har plats. Det finns möjlighet att byta dagverksamhet.
 • Inom kundvalet finns det ett ickevalsalternativ för den som inte vill eller kan välja anordnare. Ickevalsalternativet innebär att deltagaren erbjuds första tillgängliga plats på en dagverksamhet som är öppen fem dagar i veckan. Om det finns flera tillgängliga platser gäller erbjudandet den dagverksamhet som ligger närmast deltagarens bostadsadress.

Anordnare av dagverksamhet

Dagverksamhet Hus A,1 tr

(lokal i Nacka Seniorcenter Sofiero) Demens inriktning
Talluddsvägen 12
132 48 Saltsjö-Boo
Telefon: 08-718 87 53
E-post: seniorcenter.sofiero@nacka.se

Ektorpet

(lokal i Nacka Seniorcenter Ektorp) Social och Demens inriktning
Ektorpsvägen 17-19
131 45 Nacka
Telefon: 08-718 79 07
E-post: seniorcenter.ektorp@nacka.se

Dagverksamhet Hus A , bv

(lokal i Nacka Seniorcenter Sofiero) Social inriktning
Talluddsvägen 12
132 48 Saltsjö-Boo
Telefon: 08-718 87 53
E-post: seniorcenter.sofiero@nacka.se

Sjösala dagverksamhet

(lokal i Nacka Seniorcenter Sjötäppan) Demens inriktning
Neglingevägen 21
133 34 Saltjsöbaden
Telefon: 08-718 84 22
E-post: seniorcenter.sjotappan@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.