Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Gruppbostad och servicebostad

Om du inte klarar av att bo hemma på grund av din funktionsnedsättning finns det bostäder med särskild service.

Bostad med särskild service enligt LSS

Bostad med särskild service finns som två olika typer för vuxna: gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. Du kan också få visst stöd för att komma ut på fritidsaktiviteter.

Servicebostad är till för dig som klarar dig lite mer självständigt. Det finns i likhet med gruppbostaden tillgång till gemensamma måltider samt personligt stöd och omvårdnad.

Bostad med särskild service för barn och unga innebär att de bor tillsammans och det finns personal dygnet runt. Boendet är utformat så att det ger barnet/ungdomen goda möjligheter till kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.

Här kan du jämföra utförare av bostäder med särskild service enligt LSS.


Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

  • 197:ans gruppboende bostad med särskild service enligt SoL, Nacka kommun, Välfärd samhällsservice Värmdövägen 197, Nacka
  • Bergåsavägens gruppboende, (tidigare Ektorps gruppboende) bostad med särskild service enligt SoL, Nacka kommun, Välfärd samhällsservice Bergåsavägen 3, Nacka
  • Måsens gruppboende, bostad med särskild service enligt SoL, Nacka kommun, Välfärd samhällsservice Fisksätra Torg 18, Nacka
  • Skogalunds gruppboende (tidigare Skogalundsklippans gruppboende), bostad med särskild service enligt SoL, Nacka kommun, Välfärd samhällsservice Skogalundsklippan 22, Nacka

Här kan du läsa mer om socialpsykiatrin.

Har du frågor om socialpsykiatrins boenden?

Kontakta verksamhetsansvarig: Elisabeth Emanuelsson Åberg, elisabeth.emanuelssonaberg@nacka.se Telefon: 08-598 456 45.

Sidan uppdaterades: