Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tuskulum, Eskil Johansson AB

KONTAKTA ANORDNAREN DIREKT

TUSKULUM, Eskil Johansson AB

Adress: Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm

Telefon: 08-648 77 40

E-post: info@tuskulum.se

Kontaktperson: Jessica Malmgren, 070-020 96 77, jessica@tuskulum.se

Verksamhetsansvarig: Jessica Malmgren

Driftsform, ägare: Aktiebolag
Org.nr: 556618-5079

Hemsida: www.tuskulum.se

Tjänster

  • korttidsvistelse, helger 2 gånger per månad.
  • läger under skollov

Adress

Runtuna Eketorp Klockarbo lägergård, 611 93 Nyköping

Beskrivning av lokaler och utemiljö

Stor äldre villa i lantlig miljö.

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer

Vi åker gemensamt från Stockholms central eller så nås gården med privat bil.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Gården erbjuder goda förutsättningar för individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Rummen är inreda så att det är enkelt att förstå dess användningsområde. Detta för kunna vägleda och skapa hållbara rutiner, exempelvis samlingsrum, biljardrum eller pysselrum. Huset har flera våningar och olika rum ger möjlighet till såväl lek som lugn och rekreation.
Vår gård är tyvärr inte anpassad för fysiska funktionsnedsättningar..

Personal och kompetens

Personalen hos oss har olika erfarenhets- och utbildningsbakgrunder vilket syftar till att skapa en dynamisk miljö och grupp. På så vis har vi möjlighet att möta och bekräfta barn och unga ur olika perspektiv. Föreståndarna och majoriteten av personalen på Tuskulum har lång erfarenhet av arbete inom verksamheten. Nuvarande föreståndare har varit verksamma inom Tuskulum i ca 10 år.

Vad vi gör

Inriktning

Arbetssätt och vision inom Tuskulums lägerverksamhet

Vi arbetar med gruppen som verktyg med individen i fokus. Vårt främsta mål är att skapa en trygg och utvecklande miljö för att hjälpa barn att skapa och bibehålla sociala relationer. Vår pedagogiska idé är framtagen genom många års erfarenhet av arbete med barn med olika behov och svårigheter. Vår vision är att skapa ett tryggt och stödjande sammanhang där barn och ungdomar med dessa svårigheter kan mötas och ges bästa möjliga förutsättningar för att öva samspel.
Genom att erbjuda en plattform att mötas på kan vi också bidra till att tillsammans med barnet/ungdomen stärka självförtroende och självkänsla.

Vilka trivs hos oss?

Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar som har en viss gruppmognad men som behöver extra stöd för att kunna öva och utveckla sin förmåga till socialt samspel med andra jämnåriga. Barnets eller ungdomens beteenden och svårigheter måste vara hanterbara i en grupp med andra jämnåriga.
Vår utvärdering visar att de ungdomar och barn som kommer till oss gör det främst för att ha roligt, träffa nya eller gamla kompisar, prova nya saker, göra aktiviteter och komma hemifrån.

Praktisk information

Utifrån vår erfarenhet är ett viktigt verktyg för att uppnå vår vision att inga mobiltelefoner används av varken barn, ungdomar eller vuxna under lägervistelsen. Fokus ligger på relationer och att göra roliga saker tillsammans därför finns det inte heller tillgång till dator eller tv-spel. Barnen och ungdomarna delar rum med varandra. Vi är en vuxen per två barn, det betyder att vid en grupp på 12 barn/ungdomar så är vi 6 ledare i tjänst. Vi samåker från Stockholms central till vår lantligt belägna gård en bit utanför Nyköping. I så stor utsträckning som möjligt spenderar vi tid ute i naturen.

Antal platser

10-14 deltagare per grupp.

Vem tar emot synpunkter och klagomål på verksamheten?

Stefan Redebo, Verksamhetschef, 0706431030, stefan.redebo@magelungen.com.

Sidan uppdaterades: