Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bidrag till bostadsanpassning

Ansökningsprocess, reparationer och om behovet upphör.

Vem kan ansöka om bidrag?

Om du har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Du kan få bidrag till anpassning som är nödvändig för ditt dagliga liv, som till exempel att förflytta dig i bostaden, sova, sköta hygien, laga mat och att ta dig in och ut ur bostaden.

Det är du som tar in offerter, beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald.

Gör din ansökan

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Om inte ansökan är komplett kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering. Saknas det bilagor så kommer du att få ett brev om vilka dokument som du behöver skicka in till din handläggare.

Handlingar

En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

  • Komplett ifylld ansökan.
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen.
  • Kopia av kostnadsberäkning/offert.
  • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder.Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över utformning.
Här finns en steg för steg-anvisning hur du ansöker och loggar in till e-tjänsten.


Kan du inte göra din ansökan digitalt?

Här finns en finns en pappersansökan.
Pappersansökan skickas till:

Nacka kommun
Bostadsanpassningsbidrag
131 81 Nacka

Blanketter för fastighetsägarens medgivande:

För dig som bor i hyresrätt.
För dig som bor i bostadsrätt.
För dig som har äganderätt.

Handläggning och beslut

Kommunens handläggare utreder och bedömer din ansökan och de bifogade dokumenten. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag till. Om beslutet blir att du inte kan få bidraget du ansökt om, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Reparation, service och besiktning

Om du tidigare har fått bidrag till bostadsanpassningsutrustning kan du ansöka om bidrag till att reparera utrustningen om den gått sönder. En del utrustning behöver regelbunden service och besiktning för att få användas. Till sådan utrustning hör t.ex. trapphissar. För mer information om vad som gäller kan du kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Blankett för att ansöka om reparationsbidrag, där även service och besiktning ingår finner du nedan:

Blankett, ansökan om reparationsbidrag

Byte av bostad

Om du flyttar är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är därför begränsade.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan ansöka om och i vissa fall få bidrag till återställning av åtgärder som bekostats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. För mer information kontakta Nacka kommuns handläggare av bostadsanpassningsbidrag. Blankett för att ansöka om återställningsbidrag finner du nedan:

Blankett, Ansök om återställningsbidrag

Kontakt

För mer information, kontakta en handläggare via Nacka kommuns växel, telefon: 08-718 80 00. Du kan också skicka e-post till bostadsanpassningsbidrag@nacka.se.

Sidan uppdaterades: