Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är ett resesätt för dig som har ett stort och varaktigt funktionshinder och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt utanför Stockholms län.

Kostnadsfri ledsagning vid resor med tåg, buss och flyg

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig via stationen eller terminalen till och från tåg och buss. För resenärer med funktionsnedsättning finns kostnadsfri, personlig ledsagning på stationerna. Ledsagning beställer du hos det företag som du ska resa med. Mer information finner du på Trafikverkets sida om ledsagning. Du som reser med flyg kan kontakta flygplatsen samt flygbolaget du reser med för mer information. Läs mer om dina rättigheter på Transportstyrelsen. Det behövs inget beslut från kommunen för att nyttja dessa tjänster.

Resa med riksfärdtjänst

Om du beviljas resa med riksfärdtjänst sker den:

  • I första hand med allmänna kommunikationer såsom tåg/buss/flyg/båt tillsammans med ledsagare.
  • I andra hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare i kombination med taxi/specialfordon.
  • I tredje hand med taxi/specialfordon.

Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas. Tillstånd ges till det alternativ som gör resan möjlig att genomföra för resenären och som är billigast för kommunen.


1. Ansökan om resa med riksfärdtjänst

Om du vill resa under perioden maj-september 2023 behöver din ansökan inkomma senast 4 veckor innan önskat avresedatum

  • Bifoga ett läkarintyg som styrker ditt funktionshinder. Intyget ska innehålla beskrivning av vilka svårigheter/möjligheter som finns vid resor, funktionsnedsättningens diagnos och varaktighet samt eventuella behov under resans gång.
  • Ansökan och läkarintyg behöver inkomma till handläggare senast tre veckor innan önskad avresa. Vid högtider och under sommarperioden senast fyra veckor innan önskad avresa. Tänk på att handläggningstiden kan ta längre tid vid behov av komplettering

Den undertecknade ansökan skickas till:

Nacka kommun, Riksfärdtjänst
131 81 Nacka

  • Om du vill återta din ansökan kontakta handläggare snarast på telefon 08 718 9575 eller e-post riksfardtjanst@nacka.se

2. Telefonmöte

När din ansökan mottagits kommer en handläggare att kontakta dig för att boka ett telefonmöte. Om du vill att en annan person deltar under telefonmötet går det bra. Det finns möjlighet att sammankoppla mötet även om du och den personen befinner er på olika platser. Du kan även ringa oss på telefon 08-718 95 75 för att boka möte.

3. Handläggning och beslut

Handläggaren undersöker olika sätt som du kan resa till/från ditt resmål och hur stort funktionshinder du har. Beslut fattas och skickas till din folkbokföringsadress eller eventuell särskild postadress. I beslutet står det om du är berättigad resan och i så fall vilket färdsätt du är berättigad till. Du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd, information om hur du överklagar finns bifogat.

Vid beviljad resa beställer handläggaren resan åt dig och skickar en kopia på beställd resa, i vissa fall informeras du om att du får beställa resan på egen hand.

Om du behöver ändra resedatum för beviljad resa behöver vi få information senast 5 dagar innan för taxi/specialfordon eller senast 10 dagar innan för tåg, flyg eller båt.

Sidan uppdaterades: