Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Arkitektur och gestaltning

Så ska Nacka stad bli en plats där alla kan trivas

Hur går man från en vision om en trivsam, välkomnande och levande stad till att faktiskt bygga den? Stadsarkitekt Nina Åman berättar om hur kommunen planerar för att skapa trygghet, trivsel och vackra miljöer i Nacka stad.

I september 2017 fick Nacka en ny stadsarkitekt, Nina Åman. Här berättar hon om vad hon ser framför sig när hon tänker på den nya staden, hur den ska se ut och fungera, och framför allt hur kommunen kan se till att visionen blir verklighet. Hon kallar det för att bygga stad på Nackavis:

– Vi ska ta vara på Nackas kvaliteter: vattnet, grönskan, kulturmiljön och topografin. Staden ska byggas för människor, så att vi som rör oss i staden ska trivas och vilja vara där.

Den mänskliga skalan

Kan gatorna och rummen som bildas mellan husen ha någon mer funktion än en plats där man förflyttar sig?

– Ja, vi vill bygga på ett sätt som inbjuder till aktiviteter, så att alla känner sig inbjudna. Det kan till exempel vara en park där det både finns bänkar att sitta på, fria gräsytor, utegym och lekplats. Det ska också finnas utrymme för oväntade saker, som olika konstverk. Här har Nacka en fantastisk resurs i form av Konsten att skapa stad.

Vad menar du när du pratar om att staden ska byggas i mänsklig skala?

– Det innebär bland annat att det ska vara enkelt att ta sig fram och hitta och att bebyggelsen ska bidra till att det blir liv och rörelse på gator och torg.

Hur uppnår man det?

– Bottenvåningarna måste vara intressanta att röra sig utmed. Det ska också finnas grönska, olika lokaler, material av hög kvalitet och det ska finnas många detaljer att titta på.

Varför är det viktigt?

– Det handlar om att människor ska trivas och vilja vara på en plats. Då finns det vissa saker som måste stämma. Det ska vara tryggt och säkert, till exempel ska man inte behöva vara rädd för trafik eller för att bli utsatt för brott. Det ska kännas skönt att vara där – inte för blåsigt och lagom mycket sol. Många vill också gärna känna att de har något bakom ryggen. Sen behöver det också vara vackert, till exempel kan det vara planteringar och blommor, eller konst. Och förstås intressant arkitektur!

Omsorg och omtanke skapar trivsel

Hur ska arkitekturen egentligen se ut i Nacka?

– Det behöver vara varierat i kvarteren, med olika material och form, olika höjder och ett vackert taklandskap. Det är taken som avslutar husen mot himlen. Det behöver också finnas en omsorg och omtanke i detaljerna.

Hur kan kommunen påverka husen som byggs?

– Kommunen gör gestaltningsprogram för de offentliga rummen för att garantera en hög kvalitet. Vi har också ett nära samarbete med byggaktörerna. Det finns en hög ambitionsnivå och vilja, både hos kommunens organisation och bland politikerna som bland annat visar sig i att vi satsar på utbildning.

Kvalitet i arkitekturen

Hur skulle du definiera begreppet kvalitet i arkitektur?

– Som jag nämnde förut handlar det ofta om omsorg om detaljerna. De flesta tycker om äldre tiders byggnader, till exempel de kvarter som dominerar stora delar av Stockholms innerstad. De var gediget byggda trots att de byggdes på kort tid, och hade många fina detaljer som man kan titta länge på. Jag tror att det är det vi längtar tillbaka till i första hand när vi talar om den tidens arkitektur, kanske mer än själva byggstilen. Motsatsen är sådant som många förknippar med nyare hus, som döda material, grova skarvar mellan betongelementen och få detaljer. Färgerna är också viktiga; vi vill ha varma färger, det får oss att trivas.

Kan du nämna en plats i Nacka som du tycker särskilt mycket om?

– På Kvarnholmen görs det mycket som är bra och av god kvalitet: det är platsmurat tegel och gedigna material. Man har också tagit vara på det kulturhistoriska arvet på ett fint sätt och bevarat flera äldre byggnader som säger något om platsens historia.

Höga hus i staden

Vilken plats har höga hus i Nacka stad?

– Nackas geografi har en tillåtande struktur, med berg och dalar. Här kan höga hus bli utropstecken i staden. De ska alltid byggas i komposition. Till exempel får vi några höga hus i centrala Nacka, där de kan bilda en intressant grupp. Det blir också några höga hus i Sickla. Alla höga hus ska få en intressant egen identitet och ett eget uttryck.

Vad behöver man tänka på när man planerar höga hus?

– Det är viktigt att inte skapa dåliga vindförhållanden eller för mycket skugga. De ska tillföra något positivt i stadsbilden. Hötorgsskraporna är exempel på höga hus som skapar en sämre miljö i gatuplan. De är byggda som skivor och det bildas starka vindar framför. I stället behöver ett högt hus vara relativt slankt, men bottna i ett större kvarter, som hjälper till att leda bort vinden.

fakta om Nina Åman och rollen som stadsarkitekt

Ditt uppdrag: Att stötta kommunens organisation för att uppnå bästa möjliga kvalitet i det byggda och de offentliga rummen, genom att höja kunskapen och öka medvetenheten om hur vi kan skapa bra och trivsam bebyggelse.

Din bakgrund: Utbildad arkitekt 1990. Lång erfarenhet inom stadsbyggnad, tidigare bland annat som enhetschef på planenheten i Stockholms stad, med ansvar för Södermalm, Kungsholmen och södra Bromma. Chef för planenheten i Nacka kommun 2016-2017.

Blir glad av: Platser där man kan få utblick, och där det finns saker att titta på länge. Byggnader som inte berättar sin historia på fem minuter.

Sidan uppdaterades: