Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Nu fortsätter arbetet med Älta centrumkvarter

I april påbörjas mark- och ledningsarbeten som är nödvändiga förberedelser inför bygget av de nya bostadskvarteren, torget, parkytorna och lekparken i Älta centrum.

Officiell start för utvecklingen av Älta centrumkvarter

I strålande sol genomfördes idag en symbolisk startceremoni för utvecklingen av Älta centrumkvarter. Ceremonin inleddes med en paneldiskussion och avslutades med avtäckning av en skylt som visade framtidens Älta.

Fler träd ger bättre miljö och ökad biologisk mångfald

I månadsskiftet november-december har Nacka kommun planterat 33 träd på fyra platser i kommunen. Träden ska stärka spridningssamband och biologisk mångfald, ge skugga, bättre mikroklimat och – inte minst! – göra flera platser i Nacka ännu grönare och vackrare.

Älta centrum utvecklas – Vad är på gång?

Det moderna centrumkvarteret i Älta börjar ta form. Entrén till centrumbyggnaden flyttas, gångstråk förändras och sist men inte minst flyttar infarten till Älta centrum.

Stort steg framåt för utvecklingen av ett modernt centrum i Älta - nu har detaljplanen vunnit laga kraft

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.

Titania får bygga nytt bostadskvarter i Sydvästra Stensö i Älta

Nu är markanvisningstävlingen för Sydvästra Stensö klar. Det blir Titania, ny aktör i Nacka, som får ensamrätt att bygga flerbostadshus med 178 bostäder nära Älta centrum i anslutning till härlig parkmiljö.

Nu är nya Sigfridsborgsskolan i Älta invigd

Fredagen den 10 september vad det äntligen dags för invigning av Sigfridsborgsskolans nya skolbyggnad.

Trädfällning utanför Älta Centrum 30-31 augusti

Träd på Wallenstams mark tas ned för att ge plats åt nya bostäder kring Älta centrum. När bostäderna är byggda kommer nya träd att planteras.

Trollet vid Sigfridsborgsskolan är på rymmen

När nya sporthallen vid Sigfridsborgsskolan började byggas fick konstverket Trollöra flytta tillfälligt. Men snart ska Trollöra flytta hem igen, till en ny plats på skolgården.

Markanvisningstävling för flerbostadshus i Sydvästra Stensö nära Älta centrum.

Nu bjuder Nacka kommun in till markanvisningstävling för bostäder med fri upplåtelseform. Den byggaktör som vinner tävlingen får ensamrätt att bygga nya flerbostadshus nära Älta centrum i anslutning till parken väster om Oxelvägen i Älta.

Nacka kommun anvisar mark till Hemsö för äldreboende och förskola i Älta

Genom avtalet säkerställer Nacka kommun att det kommer att finnas tillräckligt med förskoleplatser och ett äldreboende i Älta när behoven uppstår i framtiden.

Vad händer vid Älta sjöns sydöstra sida?

I sommar planerar Wallenstam att öppna Älta brygga invid Älta sjöns sydöstra strandlinje. Älta Brygga ska bli en mötesplats med en enklare restaurang och möjlighet till umgänge för Ältaborna.

Gång- och cykelvägen på Lovisedalsvägen förbättras

Lovisedalsvägen ska göras säkrare för gående och cyklister. Vecka 17 påbörjas arbetet med att bredda den befintliga gång- och cykelvägen. Arbetet beräknas pågå i 1-2 veckor.

I juni flyttar Stavsborgsskolan i Älta till nya tillfälliga lokaler

Om två år ska nya Stavsborgsskolan vara färdig. Under byggtiden kommer skolan att flytta in i tillfälliga lokaler som står klara i juni.

Ett steg mot fler skolplatser i Älta

Nu är det bestämt vem som ska bygga Nya Stavsborgsskolan i Älta. PEAB har fått uppdraget att bygga en för- och grundskola med tillhörande sporthall för 1 200 elever från förskoleklass till årskurs nio. Beställare är Hemsö och Nacka kommun förblir hyresgäst och kommer att driva verksamheten.

Visar 15 av 26 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: