Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Saltsjö Pir

Saltsjö Pir ska bli en mötesplats i Nacka med skärgårdstrafik från piren, båtar, museum, restaurang och varvsverksamhet. Småbåtshamnen och utrymmet för båtförvaring föreslås utökas och en strandpromenad till Skogsö naturreservat ska passera området. Badet på Fisksätra holme ska bevaras. Saltsjö Pir AB är byggherre.

Profilbild saknas

Henrik Almstedt

Saltsjö pir AB:s projektledare

08-717 14 90

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

08-718 9880

Profilbild saknas

Lars Hedrén

Kommunens byggledare

08-718 80 53

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen vann laga kraft 10 juni 2016, efter att länsstyrelsen hade avslagit de överklaganden som kommit in.

Kommunen har startat en upphandling för att bygga ut en allmän väg, Brantvägen, ner till piren. De två anbuden som kom in är rimliga, men låg över kommunens budget. Därför beslutade natur- och trafiknämnden den 14 juni 2016 att avbryta upphandlingen.
Protokoll från natur- och trafiknämnden (PDF-dokument, 45 kB)

Under hösten 2016 har kommunen sökt nya pengar för projektet och en ny upphandling planeras till våren 2017.

Strandpromenaden till piren och mot Skogsö började byggas under juni 2018. Arbetet beräknas att vara klart till våren 2019.

startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen den 22 augusti 2011.
.

Detaljplan

Målet är att detaljplanen för Fisksätra marina ska ligga till grund för:

  • Utformning och placering av ny pir och större båthamn.
  • Byggrätter i form av båt- och varvshallar och eventuellt andra kompletterande byggnader.
  • Besöksnäring till projektet HAMN säkerställs. Museet HAMN
  • Angöring med bil och båt till alla verksamheter inom marinan.
  • Strandpromenad inom fastigheten som ska ansluta mot kommunens planerade strandpromenad på båda sidor av marinan.
  • Bidra till att området blir en integrerad del i Fisksätra.

Sanering pågick hösten 2012. Inom området har det bedrivits varvsverksamhet de senaste 100 åren. I en analys av marken i marinan har diverse giftiga ämnen konstaterats.

Eftersom kommunen bedömt att projektet innebär "betydande miljöpåverkan" görs en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens krav. Den antas parallellt med detaljplanen, efter samråd och granskning.

Samråd

Samråd om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen pågick under tiden 7 juli - 17 september 2014.

Granskning

Granskning om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen pågick 30 april - 28 maj 2015.

Antagande

Kommunfullmäktige antog planen den 14 december 2015. Efter överklagande vann planen laga kraft den 10 juni 2016.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.