Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Saltsjö Pir

Saltsjö Pir ska bli en mötesplats i Nacka med skärgårdstrafik från piren, båtar, museum, restaurang och varvsverksamhet. Småbåtshamnen och utrymmet för båtförvaring föreslås utökas och en strandpromenad till Skogsö naturreservat ska passera området. Badet på Fisksätra holme ska bevaras. Saltsjö Pir AB är byggherre.

Profilbild saknas

Armen Ohanian

projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nacka kommun har förlängt Brantvägen, som nere vid vattnet mynnar ut i en träpromenad och vidare österut, till Skogsö naturreservat.

Hösten 2019 byggde Nacka kommun även en promenad västerut, vid hamnen Saltsjö Pir.

startskede

Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen den 22 augusti 2011.
.

Detaljplan

Målet är att detaljplanen för Fisksätra marina ska ligga till grund för:

  • Utformning och placering av ny pir och större båthamn.
  • Byggrätter i form av båt- och varvshallar och eventuellt andra kompletterande byggnader.
  • Besöksnäring till projektet HAMN säkerställs. Museet HAMN
  • Angöring med bil och båt till alla verksamheter inom marinan.
  • Strandpromenad inom fastigheten som ska ansluta mot kommunens planerade strandpromenad på båda sidor av marinan.
  • Bidra till att området blir en integrerad del i Fisksätra.

Sanering pågick hösten 2012. Inom området har det bedrivits varvsverksamhet de senaste 100 åren. I en analys av marken i marinan har diverse giftiga ämnen konstaterats.

Eftersom kommunen bedömt att projektet innebär "betydande miljöpåverkan" görs en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens krav. Den antas parallellt med detaljplanen, efter samråd och granskning.

Samråd

Samråd om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen pågick under tiden 7 juli - 17 september 2014.

Granskning

Granskning om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen pågick 30 april - 28 maj 2015.

Antagande

Kommunfullmäktige antog planen den 14 december 2015. Efter överklagande vann planen laga kraft den 10 juni 2016.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: