Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vinterunderhållsprogram - så funkar det

Vinterunderhållet är uppdelat i tre prioriteringsområden. De innehåller i sin tur ett antal delprogram som beskriver vilken typ av åtgärd som ska utföras.

Prioriteringsområden för vintervägunderhållet

Prioritering Åtgärd
Prio1 Saltsjöbadsleden snöröjning och halkbekämpning.
Markerade blått i kartan.
Prio 2 Gång- och cykelbanor, parkvägar samt vägar med ett stort trafikflöde, såsom bussvägar och uppsamlingsgator.
Markerade rött i kartan.
Prio 3 Övriga gång- och cykelbanor, parkvägar samt lokalgator.
Markerade grönt i kartan.

Program för kommunala Bilvägar,  gång- och cykelbanor samt parkvägar och trappor.

Program Innebörd Tidsåtgång
P1

Saltning av Saltsjöbadsleden

 2 timmar
P2

Snöröjning och saltning av Saltsjöbadsleden.

3 timmar
P3

Sandning av prio 3-vägar, prio 2 och prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållplatser.

11timmar

P4

Kontinuerlig snöröjning av alla prio 2 och prio 3-vägar, prio 2 och prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållplatser. Syfte att hålla alla ytor öppna under ihållande snöfall.

obegränsad
P5

Snöröjning av samtliga vägar, parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållsplatser

11 timmar

P6

Snöröjning av prio 2 vägar. Snöröjning och sandning av prio 3-vägar, prio 2 och prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållsplatser.

11 timmar

P7

Snöröjning och sandning av alla parkvägar, GC-banor, trappor samt busshållplatser.

11 timmar

P8

Snöröjning och sandning av städgator där det är datumparkering.

Timkörning dagtid mellan 8-16
P9

Saltning av prio 2-vägar, i egen regi.

5 timmar
P10

Saltning av prioriterat cykelstråk, i egen regi

5 timmar

Karta vintervägunderhåll

  • Prio 1 väg är markerade blått i kartan=Saltsjöbadsleden
  • Prio 2 vägar är markerad rött i kartan=Bussvägar och gång- och cykelbanor, parkvägar samt trappor.
  • Prio 3 vägar är markerad grön i kartan=Lokalgator och gång-och cykelbanor, parkvägar samt trappor

Sidan uppdaterades: