Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vinterunderhållsprogram - så funkar det

Vinterunderhållet är uppdelat i tre prioriteringsområden. De innehåller i sin tur ett antal delprogram som beskriver vilken typ av åtgärd som ska utföras.

Prioriteringsområden för vintervägunderhållet

Prioritering Åtgärd
Prio1 Saltsjöbadsleden snöröjning och halkbekämpning.
Markerade blått i kartan.
Prio 2 Gång- och cykelbanor, parkvägar samt vägar med ett stort trafikflöde, såsom bussvägar och uppsamlingsgator.
Markerade rött i kartan.
Prio 3 Övriga gång- och cykelbanor, parkvägar samt lokalgator.
Markerade grönt i kartan.

Program för kommunala Bilvägar,  gång- och cykelbanor samt parkvägar och trappor.

Program Innebörd Tidsåtgång
P1

Saltning av Saltsjöbadsleden

 2 timmar
P2

Snöröjning och saltning av Saltsjöbadsleden.

3 timmar
P3

Sandning av prio 3-vägar, prio 2 och prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållplatser.

11timmar

P4

Kontinuerlig snöröjning av alla prio 2 och prio 3-vägar, prio 2 och prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållplatser. Syfte att hålla alla ytor öppna under ihållande snöfall.

obegränsad
P5

Snöröjning av samtliga vägar, parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållsplatser

11 timmar

P6

Snöröjning av prio 2 vägar. Snöröjning och sandning av prio 3-vägar, prio 2 och prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor samt busshållsplatser.

11 timmar

P7

Snöröjning och sandning av alla parkvägar, GC-banor, trappor samt busshållplatser.

11 timmar

P8

Snöröjning och sandning av städgator där det är datumparkering.

Timkörning dagtid mellan 8-16
P9

Saltning av prio 2-vägar, i egen regi.

5 timmar
P10

Saltning av prioriterat cykelstråk, i egen regi

5 timmar

Karta vintervägunderhåll

  • Prio 1 väg är markerade blått i kartan=Saltsjöbadsleden
  • Prio 2 vägar är markerad rött i kartan=Bussvägar och gång- och cykelbanor, parkvägar samt trappor.
  • Prio 3 vägar är markerad gr i kartan=Lokalgator och gång-och cykelbanor, parkvägar samt trappor

Sidan uppdaterades: