Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks?

I Nacka kommun ges foodtrucks möjlighet att ansöka om permanent nyttoparkeringstillstånd i Nacka mot en avgift.

Avgiften för ett nyttoparkeringstillstånd foodtrucks är 7000 kronor per fordon och år, alternativt för en sommarperiod (1 april - 31 oktober) på 5000 kronor per fordon. Avgiften gäller från och med 1 januari 2023.

En extra avgift tillkommer på 200 kr för tillägg av fordon, bilbyte eller vid utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innevarande år.

Gäller på allmän platsmark

Nyttoparkeringstillståndet för foodtrucks är knutet till ett enskilt fordon. Uppställning får ske utan erlagd avgift under högst fyra timmar och gäller för parkering på allmän platsmark.

Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks?

För att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd för foodtruck måste ditt företag vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.

Glöm inte att anmäla er livsmedelsverksamhet till miljöenheten

För att starta din verksamhet med foodtrucks behöver du ett tillstånd för livsmedelsverksamhet, läs mer här: Här anmäler du din livsmedelsverksamhet. Är din foodtruck redan registrerad i en annan kommun behöver ni inte anmäla denna i Nacka kommun, men bifoga i detta i din ansökan om nyttoparkering för foodtrucks. Kom ihåg att alltid ha med dig beslutet om registrering av livsmedelsanläggning i foodtrucken, så det kan uppvisas vid eventuell kontroll.

Ditt nyttoparkeringstillstånd utfärdas när du har ett giltigt beslut om registrering av livsmedelsanläggning (foodtruck) och kan uppvisa detta.

Dessutom måste din foodtruck uppfylla följande krav:

 • Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss och får inte väga mer än 3500 kilo.
 • Fordonet ska vara anpassat för att servera enklare måltider direkt till förbipasserande.
 • Fordonets serveringslucka ska vara placerad på fordonets högra sida.
 • Foodtrucken ska vara anmäld som livsmedelsanläggning
 • Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en cykelbana/cykelfält.
 • När serveringsluckan är öppen bör den märkas ut och får inte sitta så lågt att den utgör fara för personer som vistas vid fordonet.
 • Verksamheten ska vara rörlig det vill säga samma uppställningsplats ska inte användas dagligen.
 • Inga föremål får placeras utanför fordonet, som till exempel stolar, bord, menytavlor, elverk eller annat.
 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.

Här finns alla villkor för nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks/matvagnar i Nacka kommun.

Här hittar du ansökan om nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks. (PDF-dokument, 387 kB)

Giltighet

 • Nyttoparkeringstillstånd för foodtrucks är knutet till ett enskilt fordon.
 • Tillståndet kan när som helst återkallas av Nacka kommun vid misskötsel.
 • Fordonet får ställas upp dygnet runt, men högst fyra (4) timmar i sträck på allmän platsmark inom Nacka kommun.
 • Uppställning får ske på gata med parkeringsförbud som beslutats genom lokala trafikföreskrifter och utan att erlägga avgift. Tillståndet gäller inte på tidsangivna eller veckodagsangivna stannandeförbud eller parkeringsförbud.
 • På parkeringsplatser med kortare uppställningstid än fyra (4) timmar gäller tidsbegränsningen som framgår på respektive plats.
 • Tillståndet gäller inte där det gäller stannande och parkeringsförbud enligt trafikförordningen, exempel fordonet för ej ställas upp hindrande, nära vägkorsning, på gång/cykelbana eller på eller nära övergångsställe med flera.
 • Tillståndet gäller inte på platser för ett särskilt ändamål – vändplats, lastplats med flera – eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade.
 • Tillståndet gäller inte inom gångfartsområde, på gågata eller annan yta utanför vägbanan som till exempel torgytor.
 • Tillståndet gäller inte på tomtmark/privat mark.
 • Tillståndet ska placeras väl synligt i främre vindruta på vänster sida tillsammans med en p-skiva som anger ankomsttid.

Nyttoparkeringstillstånd för annan omfattade verksamhet

Här kan du läsa mer om nyttoparkeringstillstånd för annan omfattade verksamhet.

Sidan uppdaterades: