Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Parkeringsavgifter och boendeparkering

På västra Sicklaön tar kommunen ut parkeringsavgifter av boende och besökare som parkerar på gatan. Du betalar för parkering mellan klockan 8 och 17 på vardagar, utom dag före helgdag. Övriga tider är det gratis att parkera.

Parkeringsavgifter

Parkering kostar 10 kronor i timmen mellan klockan 8 och 17 på vardagar, utom dag före söndag och helgdag. Övrig tid på dygnet är det gratis att parkera.

För att prioritera parkering för boende erbjuds en reducerad boendetaxa på 500 kronor för en 30-dagarsperiod eller 30 kronor per dag.

För att få parkera till den lägre boendetaxan måste du ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd. Tillståndet är gratis för boende i området där boendeparkering införs. Läs mer om boendeparkering och om hur du ansöker om boendeparkeringstillståndet.

Här gäller parkeringsavgifter

Behovet av införande av parkeringsavgifter har bedömts som störst på de allmänna vägarna och gatorna på västra Sicklaön. Totalt berörs cirka 1150 parkeringsplatser. Här kommer även Nacka stad byggas, antalet människor och fordon kommer att öka inom samma geografiska område.

Parkeringsavgifter 20230405.png

Biljettlöst

Parkeringssystemet består av ett fåtal parkeringsautomater där det går att betala med bankkort, men ej med kontanter. Du knappar in ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och betalar. I stället för att få en pappersbiljett som du lägger innanför rutan är systemet helt digitalt.

Du behöver alltså inte gå tillbaka till bilen efter betald parkering. Parkeringsvakterna ser i sitt övervakningssystem om parkeringen är betald genom att kontrollera fordonets registreringsnummer.

Det går också bra att betala via sms, talsvar eller med någon av apparna EasyPark, ePark eller Parkster. Även då kopplas betalningen till fordonets registreringsnummer.

Det är ett flexibelt system som möjliggör att du från din telefon kan förlänga din parkering var du än befinner dig eller avsluta parkeringen tidigare. Du betalar inte för mer tid än nödvändigt utan endast för den tiden du parkerar. Ingen serviceavgift tas ut.

Operatörer för mobilbetalning

Från och med den 1 februari 2022 har vi avtal med leverantörerna Easypark, ePARK och Parkster för mobilbetalning för parkering i Nacka. Det gäller i de områden där vi idag tar ut avgifter för att parkera på allmänna vägar.

Syfte med införandet av parkeringsavgifter

Öka omsättningen av p-platser: I många bostadsområden på framför allt västra Sicklaön har det inte funnits utrymme för att täcka de parkeringsbehov som finns. En anledning till bristen på platser är att många använder gatorna i bostadsområden som infartsparkeringar och/eller långtidsparkering. Parkeringsavgifter leder till en ökad omsättning av platser och förbättrar tillgängligheten för boende i området.

Öka användandet av lediga garageplatser: Idag finns det outnyttjade garageplatser i flera bostadsområden som kommer att bli mer attraktiva vid införande av parkeringsavgifter på gatan.

Intäkterna återinvesteras

Bortsett från år ett, kommer intäkterna från avgifterna täcka kostnaderna för drift av systemet. Sedan tidigare beslut i kommunfullmäktige (KF 2012-06-11) ska överskottet från parkeringsavgifterna användas för att skapa och vidmakthålla en säker och framkomlig trafikmiljö i Nacka.

Beslut

Beslutet att införa parkeringsavgifter på västra Sicklaön tog kommunfullmäktige den 24 november 2014.

Sidan uppdaterades: