Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikbuller

Buller från bil- och tågtrafik kan medföra att man upplever sig störd på en uteplats, balkong eller inne i bostaden.

bullerplankOm du störs av buller från bil- eller tågtrafik ska du i första hand kontakta väghållaren eller den som är ansvarig för järnvägen för att de ska få en chans att undersöka vilka ljudnivåer det rör sig om samt eventuellt förbättra situationen.

Ansvarig för olika trafikslag i Nacka

En väghållare kan bli skyldig att vidta åtgärder för att minska trafikbuller. Det är till väghållaren du först ska vända dig med frågor om störande trafikbuller.
Karta över väghållare i Nacka. (Zooma i kartan och klicka på en väg för att se vem som är väghållare.)

  • Trafikverket ansvarar för Värmdöleden, Ältavägen och Järlaleden från Planiarondellen till Södra Länken. Kontakta kundtjänst, tfn 0771-921 921, eller gör en förfrågan om utredning och åtgärder via formulär på webben.
  • Nacka kommun är väghållare för de flesta andra större vägar. Använd formulär och karta på webben för att anmäla platser med bullerstörningar som kan behöva åtgärdas. För vissa mindre lokala vägar är en vägförening ansvarig.
  • SL ansvarar för Saltsjöbanan och trafiken på den. Kontakta kundtjänst, tfn 08-600 10 00, eller anmäl bullerproblem till SL via webbformulär.

Ljudnivåerna från Saltsjöbanan utreds av Trafikförvaltningen

Vid en mätning av ljudnivåerna från fordonen på Saltsjöbanan, som Trafikförvaltningen i Region Stockholm genomfört, framgick det att ljudnivåerna avviker från föregående mätning 2013. Den nya mätningen, genomförd 2015, visade på högre ljudnivåer. Trafikförvaltningen kommer därför att påbörja en utredning för att ta reda på vad avvikelsen mellan mätningarna beror på. Utredningen, som inkluderar en detaljerad mätning, genomförs i samband med att Saltsjöbanan åter tas i trafik efter sommaravstängningen. De åtgärdsarbeten mot buller som pågår utmed Saltsjöbanan fortsätter som planerat och påverkas i dagsläget inte av avvikelserna i den nya mätningen.

Saltsjöbanan hanteras och ägs av Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Vänd dig dit i första hand, om du har frågor.

Du hittar information om Saltsjöbanans upprustning och kontaktpersoner här

Vill du kontakta Trafikförvaltningen angående Saltsjöbanan kan du skicka e-post till: saltsjobanan@sl.se

Trafikbuller kan bero på något av de byggprojekt som pågår

Här hittar du pågående vägarbeten, infrastrukturprojekt och stadsbyggnadsprojekt

Läs om vilken hjälp du kan få av miljöenheten om du blir störd av buller

Bidrag för fönsteråtgärder

Som boende i Nacka kan du ansöka om bidrag för fönsteråtgärder med anledning av trafikbuller i din bostadsfastighet. För att bli godkänd måste er fastighet uppfylla vissa kriterier:

  • Nacka kommun ska vara huvudman för trafikbullerkällan.
  • Någon typ av bidrag skall inte ha utgått tidigare.
  • Bidraget utgår endast till de sidor av fastigheten som har ekvivalenta ljudnivåer på 60 dB(A) eller högre vid fasad, samtidigt som den ekvivalenta ljudnivån inomhus är 30 dB(A) eller högre.
  • Erbjudandet gäller bara boningsrum dvs. sovrum, vardagsrum, matrum.

Inomhusnivåerna kommer att bedömas av kommunen, dock kan de även i vissa fall behöva uppmätas. Efter ett eventuellt godkännande av kommunen är fastighetsägaren ansvarig för hela processen samt slutredovisning till kommunen.

För intresseanmälan om bidrag för fönsteråtgärder kontakta trafikenheten:
e-post: trafik@nacka.se

Postadress:
Nacka kommun
Trafikenheten
Granitvägen 15
131 81 Nacka

Sidan uppdaterades: