Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trafikbuller

Buller från bil- och tågtrafik kan medföra att man upplever sig störd på en uteplats, balkong eller inne i bostaden.

bullerplankOm du störs av buller från bil- eller tågtrafik ska du i första hand kontakta väghållaren eller den som är ansvarig för järnvägen för att de ska få en chans att undersöka vilka ljudnivåer det rör sig om samt eventuellt förbättra situationen.

Ansvarig för olika trafikslag i Nacka

I Nacka är Trafikverket väghållare för Värmdöleden, Ältavägen och Järlaleden från Planiarondellen till Södra Länken. För vissa lokala vägar är en samfällighet (vägförening) väghållare. För vägnätet i övrigt är kommunen väghållare. SL (Storstockholms Lokaltrafik) har ansvaret för Saltsjöbanan och tågtrafiken på den.

På kommunen webbkarta kan du se vem som har driftansvar för olika vägar.

Efter att du anmält störningen, avvakta en liten tid. Om störningarna fortsätter och du inte får något besked från den ansvarige för verksamheten kan du vända dig till kommunens miljöenhet med en anmälan om olägenhet. Om du inte vet vem du ska ta kontakt med angående störningen kan du kontakta Stadsbyggnadsservice.

Ljudnivåerna från Saltsjöbanan utreds av Trafikförvaltningen

Vid en mätning av ljudnivåerna från fordonen på Saltsjöbanan, som Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting genomfört, framgick det att ljudnivåerna avviker från föregående mätning 2013. Den nya mätningen, genomförd 2015, visade på högre ljudnivåer. Trafikförvaltningen kommer därför att påbörja en utredning för att ta reda på vad avvikelsen mellan mätningarna beror på. Utredningen, som inkluderar en detaljerad mätning, genomförs i samband med att Saltsjöbanan åter tas i trafik efter sommaravstängningen. De åtgärdsarbeten mot buller som pågår utmed Saltsjöbanan fortsätter som planerat och påverkas i dagsläget inte av avvikelserna i den nya mätningen.

Saltsjöbanan hanteras och ägs av Trafikförvaltningen i Stockholm. Vänd dig därför i första hand dit om du har frågor.

Du hittar mer information om bullerskyddsåtgärder längs Saltsjöbanan här
Du hittar information om Saltsjöbanans upprustning och kontaktpersoner här

Vill du kontakta Trafikförvaltningen angående Saltsjöbanan kan du skicka e-post till: saltsjobanan@sl.se

Trafikbuller kan bero på något av de byggprojekt som pågår

Här hittar du pågående vägarbeten, infrastrukturprojekt och stadsbyggnadsprojekt

Läs om vilken hjälp du kan få av miljöenheten om du blir störd av buller

Bidrag för fönsteråtgärder

Som boende i Nacka kan du ansöka om bidrag för fönsteråtgärder med anledning av trafikbuller i din bostadsfastighet. För att bli godkänd måste er fastighet uppfylla vissa kriterier:

  • Nacka kommun ska vara huvudman för trafikbullerkällan.
  • Någon typ av bidrag skall inte ha utgått tidigare.
  • Bidraget utgår endast till de sidor av fastigheten som har ekvivalenta ljudnivåer på 60 dB(A) eller högre vid fasad, samtidigt som den ekvivalenta ljudnivån inomhus är 30 dB(A) eller högre.
  • Erbjudandet gäller bara boningsrum dvs. sovrum, vardagsrum, matrum.

Inomhusnivåerna kommer att bedömas av kommunen, dock kan de även i vissa fall behöva uppmätas. Efter ett eventuellt godkännande av kommunen är fastighetsägaren ansvarig för hela processen samt slutredovisning till kommunen.

För intresseanmälan om bidrag för fönsteråtgärder kontakta Enheten för planering och tillstånd:
e-post: trafik@nacka.se

Postadress:
Nacka kommun
Enheten för planering och tillstånd
Granitvägen 15
131 81 Nacka

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.