Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gör anmälan om bygge!

För attefallsbyggen krävs en anmälan till kommunen Detsamma gäller för bland annat installation av eldstad och ändringar av vatten- och avloppsledningar. Läs om hur det fungerar, steg för steg, och gör anmälan via vår e-tjänst.
 1. Krävs det anmälan?

  Om du söker lov för ditt byggprojekt behöver du inte göra någon separat anmälan. Kommunen bevakar då att bland annat byggtekniska krav uppfylls i samband med lovhandläggningen.

  Ett syfte med anmälan är att kommunen ska kunna säkerställa att samhällets krav på bland annat brandsäkerhet, konstruktion eller tillgänglighet för rörelsehindrade uppfylls.

  Åtgärder som kräver anmälan

  Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Funderar du över Attefallsreglerna? Ofta behöver du anmäla ditt arbete till stadsbyggnadskontoret och få ett startbesked innan byggstart.

  Attefallsregler

  Attefallsreglerna innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men för de flesta bygglovbefriade åtgärderna behöver du ett startbesked innan du börjar bygga.
  Läs mer om Attefallsreglerna

  Braskamin och eldstad

  Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla arbetet till bygglovenheten.
  Läs mer om eldstäder och anmälan

  Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  I samband med att din fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver du göra en anmälan till bygglovenheten.
  Läs mer om va-anslutning

 2. Ta fram handlingar och skicka in din anmälan

  Det är snabbast och enklast att göra din anmälan via vår e-tjänst. Du behöver då ha e-legitimation.

  E-tjänst för att söka lov eller anmäla
 3. Handläggning hos bygglovenheten

  Din anmälan handläggs sedan på bygglovenheten. Vi skickar ut ett bekräftelsekort inom cirka tio dagar efter att anmälan kommit.

 4. Tekniskt samråd och startbesked

  Om åtgärden kräver tekniskt samråd kommer kommunen att kalla dig och din kontrollansvarige till detta möte efter att anmälan kommit in. Om allt går bra får du ett startbesked från kommunen. Det är kvittot på att du får lov att starta byggarbetena.

 5. Arbetsplatsbesök

  Kommunen ska göra minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd har hållits. Den kontrollansvarige ska vara med, gärna också byggherren.

 6. Slutsamråd

  Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige.

 7. Slutbesked

  När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk innan det finns.

  Du är alltid välkommen att kontakta stadsbyggnadsservice om du inte finner svar på de funderingar du har - se kontaktuppgifter högst upp på sidan!

Sidan uppdaterades: