Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hjälpredor för ditt byggprojekt

När du ska göra en ansökan om bygg- eller marklov ska du bifoga ritningar på det du har tänkt att göra. Våra exempelritningar kan ge dig hjälp. Både för bygglov och anmälningar behövs nästan alltid en kontrollplan. Det är också bra att känna till de riktlinjer miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillämpar inför beslut om lov.

Exempelritningar

Exempelritningarna är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in bra ritningar från början kan du få beslut om lov snabbare och slipper komplettera din ansökan.

Riktlinjer

För att underlätta för dig som söker bygglov och för att skapa en likartad bedömning, har miljö- och stadsbyggnadsnämnden antagit ett antal riktlinjer.

Exempel på kontrollplaner

En kontrollplan är ett samlat dokument som beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan. har vi tagit fram några exempel som visar hur en enkel kontrollplan kan se ut för att uppfylla kraven på innehåll och kontroll.

Övriga dokument

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning. Dokumentationen ska alltid upprättas och lämnas in vid nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm. Här finns ett exempel på enkel dokumentation.


När du bygger nytt, bygger till eller ändrar planlösning i ett permanentbostadshus ställs det krav på att byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Här finns en folder om kraven.

Brandskydd, tillgänglighet och användbarhet

I dokumentet om brandskyddsdokumentation för enbostadshus kan du läsa mer om vad som bör ingå i en enkel dokumentation.

Det andra dokumentet här är en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det har tagits fram av Bygglovalliansen, där Nacka kommun ingår.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.