Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bild: Inspektion på fordonstvätt. Foto Fredrik Hjerling.

Om du bryr dig om miljön i din närmiljö ska du aldrig tvätta din bil på gatan. Tvättvattnet tar nämligen med sig föroreningar till våra sjöar och vattendrag via närmaste dagvattenbrunn, oftast helt utan rening. Biltvättar har däremot krav om att rena och kontrollera de kemikalier som används.

Tvättvattnet innehåller både rester från det som sköljts bort från bilen och kemikalier från rengörings- och avfettningsmedlen som används. Eftersom det i stora delar av Nacka finns små sjöar nära bostadsområdena kan miljöbelastningen på vattnen bli stor om man tvättar bilar på gatan. Föroreningarna kan mycket väl hamna i den sjö där du själv och många grannar badar.
Läs mer om Nackas sjöar och hur de mår
Vägledning för enskilda fastighetsägare om dagvatten

Genom att tvätta bilen i automattvätt eller gör-det-själv-hall bidrar du till en bättre miljö, jämfört med om du tvättar på gatan. För fordonstvättar krävs nämligen rening av tvättvattnet.

Vilken rening har tvätten?

Alla biltvättar, små som stora, har oljeavskiljare. Den minskar oljehalten i vattnet, men släpper igenom tungmetaller och tvättmedel. Större anläggningar har även krav på att hålla nere utsläppet av tungmetaller, vilket innebär mer omfattande rening. Ofta är det därför bättre ur miljösynpunkt att tvätta bilen i en större tvätthall.

Det bästa för miljön är att du tar bilen till en miljöanpassad biltvätt, som använder miljövänliga tvättmedel och har en egen reningsanläggning som tar bort det mesta av de miljöfarliga ämnena från tvättvattnet innan det leds ut till kommunens avloppsnät. Exempel på miljöåtgärder är recirkulering av tvättvatten och kemisk rening av tungmetaller.

Fråga gärna personalen på din biltvätt om hur de renar tvättvattnet!

Nacka kommuns miljöenhet har tillsyn över fordonstvättar och ställer krav på kemikaliehantering och rening. Miljöenheten kontrollerar de större fordonstvättarna i kommunen regelbundet och följer varje år upp deras vattenprovtagning. Dessutom ställer reningsverken (Käppala och Henriksdal), som tar emot tvättvattnet, krav på anslutna fordonstvättar.

Sidan uppdaterades: