Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trädgårdsskötsel

Det finns mycket du kan göra för att hålla trädgården både ren och fri från främmande kemikalier. Det handlar både om hur du sköter om trädgården och vad du gör i övrigt.

Undvik att elda i trädgården

Småskaligt eldande i tätbebyggda områden innebär att giftiga ämnen som bildas när organiskt material förbränns ofullständigt släpps ut i omgivningen. Nyskördade grenar och löv är dessutom fuktiga och avger mer skadlig rök. Det är bättre att kompostera eller köra iväg till en återvinningscentral. Då kommer dessutom energin till nytta.

Grilla miljöklokt

 • Grilla utan tändvätska
  Investera gärna i en skorstenständare eller en elektrisk grillstartare. De är båda enkla och kemikaliesmarta sätt att tända grillen utan tändvätska.
 • Undvik grillgaller med non-stick-behandling (till exempel teflon)
  Behandlingen smälter vid cirka 330° och när man grillar är det vanligt med ännu högre temperaturer. Om fett eller marinad droppar ner och orsakar flammor kan temperaturen nå över 700°. Beläggningen består ofta av hormonstörande- och så kallade högfluorerade svårnedbrytbara ämnen. Det finns även stor risk för utsläpp av miljögifter vid tillverkning av sådana här produkter.

Snickra giftfritt

Använd inte tryckimpregnerat trä när du ska snickra ihop en sandlåda eller odlingsbehållare. Metaller från impregneringen kan gå över i sanden och jorden så människor och andra organismer kan få i sig dem. Använd istället obehandlat virke som kärnvirke, en tåligare träsort som lärk, ek och ceder eller använd trä som är olje-, värme- eller kiselbehandlat.

Rensa inte bara ogräs!

 • Ta bort gamla bildäck
  Gamla bildäck kan innehålla många skadliga ämnen, till exempel högaromatiska oljor. Låt inte däcken leva vidare som odlingsbehållare, gungor eller leksaker.
 • Använd inte - eller rensa bort - gamla telefonstolpar och järnvägsslipers
  De kan innehålla cancerframkallande kreosot. Om de ligger där sedan gammalt, odla inte något i närheten. Plocka gärna bort dem på sikt och byt då ut jorden med en halvmeters omkrets. Du kan lämna både jord och enstaka stolpar på en kretsloppscentral.
  Se mer information om kommunens kretsloppscentraler.

I stället för bekämpningsmedel

Det finns andra sätt att undvika angrepp av insekter och svamp. Till exempel:

 • välj motståndskraftiga plantor
 • förkultivera jorden
 • använd odlingsvävar
 • använd klisterfällor
 • duscha plantor med vatten eller såpvatten för att få bort till exempel bladlöss
 • använd ogräshacka mot ogräs
 • dränera trädgården
 • gödsla
 • beskär träd och buskar

Sidan uppdaterades: