Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen till förskolan!

For translation to other languages than Swedish: Please use "Translate page" at the top of the web page.

Förskolan är ett viktigt steg i barnets utveckling

Förskolan är frivillig, men den har samma betydelse som skolan för ditt barns utveckling och lärande. I förskolan får ditt barn möjlighet att utvecklas och lära sig mycket. Förskolan har en egen läroplan som till exempel innehåller mål för språk, matematik, teknik, natur och samhälle. Undervisningen leds av en förskollärare och barnen lär sig saker på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Förskolan förbereder barnet för skolan

Forskning visar att förskolan är viktig för att barnet ska lära sig och utvecklas. På förskolan utvecklar barnet sitt språk. Barn som har ett annat modersmål får lära sig svenska, som är viktigt att kunna när barnet börjar skolan. När barnet utvecklar sitt språk blir också det svenska ordförrådet större vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas. Både i samspelet med kamrater och i barnets framtida skolgång.

Rätt till förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är 15 timmar per vecka och ingår i den ordinarie verksamheten på förskolan. Det är förskolan som bestämmer hur timmarna fördelas under veckan. Den allmänna förskolan följer skolans terminer och barnet är ledigt under loven. Allmän förskola är gratis, måltider ingår inte.

Föräldrar som arbetar eller studerar får ha sina barn på förskolan under arbetstid/studietid och den tid det tar att resa till och från arbetet eller studierna. Föräldrar som är aktivt arbetssökande eller föräldralediga med föräldrapenning får ha sina barn på förskolan 25 timmar per vecka.

Se en film om förskolan i Nacka

Utbildningsenheten i Nacka kommun har tagit fram en film där vi berättar mer om förskolans verksamhet. Filmen finns med svensk, engelsk och arabisk undertext.

Sidan uppdaterades: