Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välkommen till förskolan!

For translation to other languages than Swedish: Please use "Translate page" at the top of the web page.

Förskolan är ett viktigt steg i barnets utveckling

Förskolan är för barn mellan 1 - 5 år. Förskolan är en frivillig skolform med en egen läroplan. De allra flesta barn går i förskolan.

Med leken som grund får ditt barn får utvecklas i språk, matematik, skapande, samhälle, natur, teknik och rörelse. Leken är viktig och hjälper ditt barn att lära sig samspel med andra.

I förskolan arbetar utbildade förskollärare och barnskötare med omsorg, utveckling och lärande. Samarbetet med dig som förälder är viktigt för att möta ditt barns behov och skapa trygghet för er båda.

Ditt barn utvecklar sitt språk

Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar sig bättre i skolan och i framtida yrkesliv.

I förskolan utvecklar ditt barn det svenska språket, vilket är viktigt inför skolstart. Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska, ges även möjlighet att utveckla det språket. En stark grund i modersmålet hjälper barnet att lära sig svenska bättre.

Förskollärare är utbildade för att väcka barns nyfikenhet för talat och skrivet språk i tidig ålder. Genom sång, drama, läsning och lek tillsammans med förskolans engagerade personal lär sig ditt barn många nya ord.

Rätt till förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är 15 timmar per vecka och ingår i den ordinarie verksamheten på förskolan. Det är förskolan som bestämmer hur timmarna fördelas under veckan. Den allmänna förskolan följer skolans terminer och barnet är ledigt under loven. Allmän förskola är gratis, måltider ingår inte.

Föräldrar som arbetar eller studerar får ha sina barn på förskolan under arbetstid/studietid och den tid det tar att resa till och från arbetet eller studierna. Föräldrar som är aktivt arbetssökande eller föräldralediga med föräldrapenning får ha sina barn på förskolan 25 timmar per vecka.

Se en film om förskolan i Nacka

Utbildningsenheten i Nacka kommun har tagit fram en film där vi berättar mer om förskolans verksamhet. Filmen finns med svensk, engelsk och arabisk undertext.

Sidan uppdaterades: