Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flerspråkighet i förskola och pedagogisk omsorg

Barnet ska få ett pedagogiskt stöd för sin språkutveckling i den dagliga verksamheten, där arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. När det gäller barn med annat modersmål än svenska ska förskolan medverka till att utveckla både det svenska språket och modersmålet.

Förskolan och pedagogisk omsorg ska bidra till att barnen får utveckla och använda sitt modersmål. Det är viktigt att de språkstödjande aktiviteterna inte är undervisning som i grundskolan, utan ett stöd inom förskolepedagogiken. Exempel på insatser för att utveckla modersmålet för barn i förskolan kan vara tvåspråkig personal, kulturstödjare med mera.

Om du har frågor om modersmål ska du kontakta rektorn på din förskola.

Sidan uppdaterades: