Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska ge ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling i den dagliga verksamheten, där arbetsätt, material och miljö anpassas till barnets behov. När det gäller barn med annat modersmål än svenska ska förskolan medverka till att utveckla både det svenska språket och modersmålet.

Det är viktigt att notera att dessa aktiviteter inte är undervisning utan ett stöd inom förskolepedagogiken. Exempel på insatser för att utveckla modersmålet kan vara tvåspråkig personal, modersmålslärare, kulturstödjare m.m.

Om du har frågor om modersmål - kontakta rektor på din förskola.

Sidan uppdaterades: