Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerad utbyggnad av förskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med förskoleplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av platser i de olika kommundelarna beräknas se ut fram till år 2035.

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen. Den senaste prognosen kan du läsa eller ladda ner här.
Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2018-2035

Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Totalt planeras för cirka 4 000 förskoleplatser i Nacka fram till år 2035. Nedan finns information om planerad utbyggnad och kommande behov av förskoleplatser per kommundel.

Kartbilden nedan visar befintliga platser och planering till och med 2035 i hela Nacka. Längre ned på sidan kan du läsa mer om planeringen för Nackas fyra kommundelar.

Klicka på kartan så visas den i ett större format:

Prognos för de fyra kommundelarna

Boo

I Boo finns det idag cirka 2 300 förskoleplatser fördelade på 33 enheter. I Boo är utbudet av platser tillräckligt under prognosperioden. Det finns ett visst underskott i södra Boo som vägs upp av tillgången på platser i norra Boo. I prognosen ingår utbyggnaden av förskoleplatser i Tollareområdet, Orminge centrum, Telegrafberget och Lännersta. Sammantaget innebär det 480 nya platser.

Den nya förskolan i Tollare, Utkiken, beräknas starta i augusti 2019. Förskolan är valbar i e-tjänsten Nacka24.
Läs mer om Utkiken här

Sicklaön

I området finns det cirka 2 300 förskoleplatser fördelade på 26 enheter. Under prognosperioden planeras för cirka 2 500 nya förskoleplatser i området. Det är framför allt från 2021 och framåt som behovet ökar mest som en följd av Nacka stads framväxt. Behovet av platser är schablonberäknat då det idag inte är känt vilken blandning av bostadstorlekar som kommer att byggas. Denna kraftiga ökning av förskoleplatser ställer stora krav på planering och genomförande men är fullt möjlig då det handlar om nybyggnation där behovet av förskoleplatser planeras in från början.

Fisksätra och Saltsjöbaden

I området finns det idag 1 177 förskoleplatser fördelade på 15 förskolor. Barnantalet ökar i Fisksätra och mot slutet av perioden även i Saltsjöbaden. Eftersom cirka 100 barn från Fisksätra idag är placerade i Saltsjöbaden visas en gemensam prognos för de båda områdena. Mot slutet av prognosperioden behöver antalet platser i Saltsjöbaden öka eftersom det även behövs platser för att möta efterfrågan från Fisksätra. Den utbyggnad som planeras är 120 platser i Fisksätra och 50 platser i Saltsjöbaden. Behovet beräknas till ytterligare 100 platser.

Älta

I Älta finns 13 förskoleenheter med 916 platser. Befolkningsprognosen visar en marginell minskning av antalet förskolebarn jämfört med tidigare prognos. Den tidigare bristen på platser är nu borta tack vare en ny förskola och utökning av en befintlig förskola. Nya förskolor finns planerade för Älta centrum i samband med ny bostadsbebyggelse. Behovet av platser i Älta centrum är naturligtvis beroende av den kommande dimensioneringen av bostäder i området. Allt eftersom planeringen blir mer konkret kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre.

Kö till nya förskolor

När en helt ny förskola ska starta öppnas kön på förmiddagen ett visst datum. Information om vilket datum det blir meddelas på denna sida cirka 14 dagar i förväg. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig när kön till en ny anordnare öppnas.

Observera att alla som anmäler sig under dygnet får dagens datum som ködatum. De barn som anmälts samma dygn ordnas sedan efter sitt personnummer. Detta enligt Nacka kommuns köregel "Om flera barn har samma ködatum och önskat placeringsdatum gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp, vilket innebär att de äldre barnen placeras före de yngre i kön".

Till toppen av sidan

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.