Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerad utbyggnad av förskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med förskoleplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av platser i de olika kommundelarna beräknas se ut fram till år 2040.

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen. Den senaste prognosen kan du läsa eller ladda ner här.
Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2019-2040

Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På Sicklaön, i Boo och i Älta är behovet av utbyggnad som störst. Under prognosperioden finns planering för cirka 3 200 nya förskoleplatser. I nybyggnadsprojekten görs en schablonberäkning av behovet av platser. Den beräkningen revideras kontinuerligt utifrån aktuella uppgifter.

Kartbilden nedan visar befintliga platser och planering till och med 2040 i hela Nacka. Längre ned på sidan kan du läsa mer om planeringen för Nackas fyra kommundelar.

Klicka på kartan så visas den i ett större format:

Prognos för de fyra kommundelarna

Boo

Antalet förskolebarn kommer enligt befolkningsprognosen att variera kraftigt över tid. Det ställer krav på en flexibel planering av framtida förskoleplatser.

I Boo är utbudet av platser tillräckligt under perioden. Det finns ett visst underskott i södra Boo som vägs upp av tillgången på platser i norra Boo. I prognosen ingår utbyggnaden av förskoleplatser i Tollareområdet, Orminge centrum och Telegrafberget. Sammantaget innebär det cirka 300 nya platser. Mot slutet av prognosperioden kommer det att finnas ett överskott på förskoleplatser eftersom antalet barn kommer att minska från år 2030.

Förskolan Utkiken, beräknas starta i augusti 2019. Förskolan är valbar i e-tjänsten Nacka24. Läs mer om Utkiken här

Sicklaön

Antalet förskolebarn ökar kraftigt på Sicklaön och det är framför allt på västra Sicklaön som ökningen sker. Fram till år 2035 ökar antalet barn för att sedan minska något.

Under prognosperioden planeras för cirka 2 300 nya förskoleplatser i området och då främst på västra Sicklaön. Det är framför allt från 2021 och framåt som behovet ökar. Detta är naturligtvis en följd av Nacka stads framväxt. Behovet av platser är schablonberäknat då det idag inte är känt vilken blandning av bostadstorlekar som kommer att byggas. Denna kraftiga ökning av förskoleplatser ställer stora krav på planering och genomförande men är fullt möjlig då det handlar om nybyggnation där behovet av förskoleplatser planeras in från början.

På östra Sicklaön prognostiseras ett smärre underskott på platser under åren 2022-2026. Det underskottet borde kunna balanseras med platser på västra Sicklaön.

Fisksätra och Saltsjöbaden

Eftersom nästan 100 barn från Fisksätra idag är placerade i Saltsjöbaden visas en gemensam prognos för de båda områdena. Antalet barn i området kommer att öka något i området. I Fisksätra beror förändringen på nybyggnationen som ska ske och i Saltsjöbaden är det gängse befolkningsförändringar över tid.

Barnantalet ökar i Fisksätra och mot slutet av perioden även i Saltsjöbaden. Den utbyggnad som planeras är 120 platser i Fisksätra

Älta

Fram till år 2027 kommer antalet barn i Älta att understiga dagens nivå. Därefter ökar antalet med cirka 100 stycken för att sedan minska mot slutet av prognosperioden.

Det underskott av platser som funnits de senaste åren har nu byggts bort och dessutom har antalet barn minskat. Nya förskoleplatser finns planerade för Älta centrum i samband med ny bostadsbebyggelse. Behovet av platser i Älta centrum är naturligtvis beroende av den kommande dimensioneringen av bostäder i området. Allt eftersom planeringen blir mer konkret kommer behovet av förskoleplatser att kunna säkerställas bättre.

Kö till nya förskolor

När en helt ny förskola ska starta öppnas kön på förmiddagen ett visst datum. Information om vilket datum det blir meddelas på denna sida cirka 14 dagar i förväg. Lämna din e-postadress så meddelar vi dig när kön till en ny anordnare öppnas.

Observera att alla som anmäler sig under dygnet får dagens datum som ködatum. De barn som anmälts samma dygn ordnas sedan efter sitt personnummer. Detta enligt Nacka kommuns köregel "Om flera barn har samma ködatum och önskat placeringsdatum gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp, vilket innebär att de äldre barnen placeras före de yngre i kön".

Till toppen av sidan

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.