Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg

Alla barn är välkomna till förskola och pedagogisk omsorg och alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. För barn med särskilda behov finns det olika former av stöd och hjälp. Här kan du läsa mer om särskilt stöd för barn i förskola och pedagogisk omsorg.

Rätt till stöd

Verksamheterna ska ha varje barns behov som utgångspunkt. Förskolans rektor eller ansvarig för pedagogisk omsorg har alltid skyldighet att ge barnet det stöd som deras speciella behov kräver.

Om ditt barn behöver särskilt stöd så ska du prata med förskolans rektor eller ansvarig för pedagogisk omsorg.

Om ditt barn ännu inte har en placering utan står i kö, kan du kontakta resurssamordnare Eva Westin, e-post: eva.westin@nacka.se, telefon: 08-718 84 79.

Handlingsplan

Om ett barn behöver särskilt stöd ska förskolan i samarbete med vårdnadshavaren upprätta en handlingsplan. I handlingsplanen ska barnets styrkor framgå som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Förskolan och vårdnadshavaren ska löpande följa upp handlingsplanen och omarbeta den om det behövs.

Egenvårdsplan

Om ditt barn behöver egenvård, till exempel i form av medicinering, ska du kontakta rektor för förskolan eller ansvarig för pedagogisk omsorg så att ni tillsammans kan göra en så kallad egenvårdsplanering.

Tilläggsbelopp

För barn med omfattande behov av stöd kan verksamheterna ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp är ett extra tillägg utöver den check som följer med barnet till den förskola som vårdnadshavarna har valt.

Specialförskolor i Nacka

I Nacka finns två förskolor med särskilda grupper för barn med omfattande behov av stöd. Om du vill veta mera om verksamheterna och hur du ansöker dit kan du gå in på respektive förskolas hemsida eller kontakta resurssamordnare Eva Westin, e-post: eva.westin@nacka.se, telefon: 08-718 84 79.

 • Solfjäderns specialförskola
  Solfjäderns specialförskola tar emot barn med flerfunktionsnedsättning i åldrarna 1–6 år. I barngruppen finns idag plats för 6–7 barn. Förskolan är belägen nära Björknäs centrum. I samma byggnad som förskolan finns även Björknäs anpassade grundskola.
  Läs mer om Solfjäderns förskola
 • Språkförskolan Delfinen
  Delfinen tillhör Järlahöjdens rektorsområde och har verksamhet för barn med diagnosen språkstörning.
  Läs mer om språkförskolan Delfinen

Sidan uppdaterades: