Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansöka om förtur, utökad vistelsetid eller uppskjuten skolplikt

Nacka kommun har riktlinjer där det bland annat står vilka som har rätt till plats på förskola, vilka köregler som gäller och vilken vistelsetid ett barn har rätt till på förskolan.

Under vissa omständigheter kan utbildningsenheten bevilja undantag från dessa riktlinjer. Beslut kan ges för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in. Läs gärna informationen nedan innan du gör din ansökan.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg

Ansökan om rätt till plats

Alla barn i åldern 1-12 år har rätt till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem under förutsättning att barnet är folkbokfört i Nacka kommun och att barnets vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetslös eller föräldraledig.

Om ett barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan plats beviljas även om ovanstående punkter inte är uppfyllda. Detta gäller även om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ansökan om plats enligt ovan lämnas till utbildningsenheten Nacka kommun. Resurssamordnaren på utbildningsenheten utreder och fattar beslut om undantag från riktlinjerna.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg
Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare på utbildningsenheten

08-718 84 79

Ansökan om förtur till plats

Förtur till placering i förskola eller pedagogisk omsorg kan ges för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling

Till denna grupp hör barn som får stöd i förskolan eller pedagogisk omsorg för sin utveckling inom något eller några utvecklingsområden. Det kan till exempel vara stöd för den sociala eller den motoriska utvecklingen. Detta intygas av ansvarig pedagog i verksamheten.

Eget behov

Begreppet Eget behov avser familjens situation. Det kan till exempel handla om att någon familjemedlem är eller blir sjuk. Detta ska intygas av någon utanför förskola/pedagogisk omsorg, exempelvis av läkare.

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg

'

Bifoga intyg till ansökan

Beroende på vad ansökan avser ska du bifoga intyg från pedagog eller intyg från annan profession, till exempel läkare.

Du ska bifoga intyg från pedagog eller intyg från annan profession, till exempel läkare.

Klicka på denna länk för att ladda ner mall för pedagogintyg (Word-dokument, 40 kB)

Du behöver ha intyget sparat på den dator varifrån du gör ansökan.
Du kan scanna in dokumentet eller ta en bild med mobiltelefon.

Ansökan om utökad vistelsetid

Ansökan om utökad tid på förskola eller pedagogisk omsorg kan göras för barn i behov av särskilt stöd och för eget behov.

Barn i behov av särskilt stöd

Till denna grupp hör barn som får stöd i förskolan eller pedagogisk omsorg för sin utveckling inom något eller några utvecklingsområden. Det kan till exempel vara stöd för den sociala eller den motoriska utvecklingen. Detta intygas av ansvarig pedagog i verksamheten.

Eget behov

Begreppet Eget behov avser familjens situation. Det kan till exempel handla om att någon familjemedlem är eller blir sjuk. Detta ska intygas av någon utanför förskola/pedagogisk omsorg, exempelvis av läkare.

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg

'

Bifoga intyg till ansökan

Beroende på vad ansökan avser ska du bifoga intyg från pedagog eller intyg från annan profession, till exempel läkare.

Klicka på denna länk för att ladda ner mall för pedagogintyg (Word-dokument, 40 kB)

Du behöver ha intyget sparat på den dator varifrån du gör ansökan.
Du kan scanna in dokumentet eller ta en bild med mobiltelefon.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn har enligt skollagen skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Utbildningsenheten kan fatta beslut om uppskjuten skolplikt om det finns särskilda skäl. Läs mer i blocket nedan:

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Numera är förskoleklassen obligatorisk vilket innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. De särskilda skälen ska intygas av ansvarig pedagog i verksamheten.

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär och du behöver Mobilt BankID för att logga in.

Logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID/E-leg

'

Bifoga intyg till ansökan

Du ska bifoga intyg från pedagog eller intyg från annan profession, till exempel läkare.

Klicka på denna länk för att ladda ner mall för pedagogintyg (Word-dokument, 40 kB)

Du behöver ha intyget sparat på den dator varifrån du gör ansökan.
Du kan scanna in dokumentet eller ta en bild med mobiltelefon.

Sidan uppdaterades: