Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Vistelsetid och öppethållande

Vi får många frågor som handlar om vistelsetid och öppethållande. På den här sidan försöker vi reda ut vad som gäller - både för vårdnadshavare och anordnare.

Grundregel föräldrar:

Du får ha ditt barn på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (6–13 år) när du arbetar eller studerar. Men inte när du har semester eller är ledig av andra skäl. Speciella regler gäller för de som är föräldralediga, arbetssökande eller permitterade. Ändring av vistelsetiden gör du via e-tjänsten Nacka24. Kom ihåg att alltid ange vistelsetiden i hela timmar - inga decimaler.

Mer information om regler för vistelsetid

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar

Du som arbetar/studerar har rätt till omsorg under din arbetstid/studietid plus restid. Men du har inte rätt att ha ditt barn på förskolan eller fritidshemmet när du är ledig, till exempel om du har semester/lov eller är kompledig.

Vårdnadshavare som är föräldralediga

Du som är föräldraledig med ett nyfött syskon har rätt till 25 timmars vistelsetid per vecka på förskola. Fritidsbarn har rätt till 10 timmars vistelsetid per vecka utöver skoldagen. Under lov är vistelsetiden för fritidsbarn begränsad till högst 10 timmar per vecka.

Vistelsetiden ska börja gälla senast 30 dagar efter syskonets födelse. Hur vistelsetiden fördelas över veckan bestäms i samråd mellan vårdnadshavare och anordnare. Då ska hänsyn tas till barnets behov av kontinuitet och vårdnadshavarens önskemål beaktas men även till de organisatoriska förutsättningarna på förskolan/fritidshemmet.

Vårdnadshavare som kombinerar föräldraledighet med arbete/studier

Du som kombinerar din föräldraledighet med arbete/studier kan

  • antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten
    (25 respektive 10 timmar per vecka)
  • eller på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid).

Du kan alltså inte ha 25 timmars vistelsetid enligt regeln för föräldralediga och lägga till exempelvis 15 timmar för arbete eller studier enligt regeln för arbetande/studerande.

Vårdnadshavare som är arbetssökande

Du som är arbetssökande har rätt till 25 timmars vistelsetid på förskola per vecka. Fritidsbarn har rätt till 10 timmars vistelsetid per vecka utöver skoldagen. Under lov är vistelsetiden för fritidsbarn begränsad till högst 10 timmar per vecka. Hur vistelsetiden fördelas över veckan bestäms av vårdnadshavaren.

Observera att en vårdnadshavare som tidigare varit arbetssökande och som ska börja arbeta eller studera får utöka sin vistelsetid så snart som möjligt.

Vårdnadshavare som är permitterad

Vårdnadshavare som är permitterad på heltid har rätt till 15 timmars vistelsetid per vecka för sitt barn i förskola och pedagogisk omsorg men ingen rätt till vistelsetid i fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.

Korttidspermitterade har rätt till vistelsetid för sitt barn utifrån arbete och restid. Detta gäller även fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekväm tid

Om du har barn i åldern 1-13 år och dina arbetstider är sådana att du behöver lämna före 06.30 eller behöver hämta efter 18.00 kan du ansöka om omsorg på obekväm tid.
Läs mer om omsorg på obekväm tid här

Grundregel för anordnare:

Du ska erbjuda verksamhet inom ramtiden 06.30-18.00 alla vardagar.

Mer information om regler för öppethållande

Alla förskolor och fritidshem (6-13 år) ska erbjuda verksamhet 06.30–18.00 varje vardag under hela året, utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. För pedagogisk omsorg gäller 07.00–17.00.

Förskolan/fritidshemmet kan självklart anpassa öppethållandet efter de vistelsetider som vårdnadshavarna meddelat att de behöver. Men om någon vårdnadshavare får ändrat tillsynsbehov måste anordnaren anpassa öppethållandet därefter – dock inom ramtiden 06.30–18.00.

En del anordnare vill kunna stänga verksamheten för att kunna organisera planeringstillfällen, studiedagar och personalens semestrar. Det är tillåtet men anordnaren måste i så fall organisera verksamheten så att vårdnadshavarna har tillgång till den omsorg som de behöver.

En vårdnadshavare ska inte behöva ta ledigt från arbete eller studier vid eventuella stängningar.

Anordnare kan begära att vårdnadshavaren lämnar in arbetsgivarintyg som styrker behovet av omsorg.

Sidan uppdaterades: