Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Olika typer av verksamhet

I Nacka finns en mångfald av verksamheter. På den här sidan kan du läsa mer om de olika verksamhetsformerna.

I Nacka finns ett varierat utbud för barn i ålder 0–12 år från öppen förskola till fritidsklubb. Klicka på blocken nedan för att läsa mer om de olika verksamheterna.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet som erbjuds barn i Nacka kommun omfattas av skollagen.

  • Alla verksamheter ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s barnkonvention
  • Verksamheterna ska arbeta aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling
  • Alla verksamheter ska stimulera barns utveckling och lärande samt ha en helhetssyn på barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
  • Alla verksamheter ska ha en trygg, säker och hälsosam miljö för barnen.

Klicka på blocken nedan för att läsa vad som utmärker varje verksamhet:

Sidan uppdaterades: