Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Olika typer av verksamhet

För Nackabarn i åldern 0-12 finns ett varierat utbud av olika verksamheter från Öppen förskola till fritidsklubb. Klicka på varje block för att läsa mer om de olika verksamheterna.

I Nacka finns en mångfald av verksamheter. På den här sidan kan du läsa mer om de olika verksamhetsformerna.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet som erbjuds barn i Nacka kommun omfattas av skollagen.

  • Alla verksamheter ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s barnkonvention
  • Verksamheterna ska arbeta aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling
  • Alla verksamheter ska stimulera barns utveckling och lärande samt ha en helhetssyn på barnet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
  • Alla verksamheter ska ha en trygg, säker och hälsosam miljö för barnen.

Klicka på blocken nedan för att läsa vad som utmärker varje verksamhet:

Sidan uppdaterades: