Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allmänna frågor om grundskola

Här hittar du allmänna frågor och svar om förskoleklass och grundskola.
64

Familjen ska flytta från Nacka, hur avslutar jag barnets skolplacering?


Svar:

Du meddelar skolan i Nacka att familjen ska flytta från kommunen. Skolan ser sedan till att ditt barns placering avslutas.

Om ditt barn har en fritidshemsplacering ska du göra en uppsägning via e-tjänsten Nacka24. Uppsägningstiden är 30 dagar från det att du registrerat uppsägningen i e-tjänsten.

Fick du svar på din fråga?
31

Vilka har rätt till fritidshem?


Svar:

Alla elever mellan 6 och 10 år som är folkbokförda i Nacka kommun har rätt till plats på fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Rätten till check gäller från och med 1 augusti det året eleven fyller 6 år och till och med den 31 juli det år eleven fyller 10 år.

Familjer som är på väg att flytta till kommunen ska styrka den kommande adressen med kopia på hyres- eller köpekontrakt.

Elever i behov av särskilt stöd kan ansöka om förlängd fritidshemsplacering till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fick du svar på din fråga?
30

Vilka elever har rätt till skolskjuts?


Svar:

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt. I vissa fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Klicka på länken nedan så kommer du till en sida där du kan läsa mer om vad som krävs för att beviljas skolskjuts inom respektive kategori. Observera att informationen om skolskjuts endast avser elever som är folkbokförda i Nacka.

Läs mer om resor till och från skolan här

Fick du svar på din fråga?
25

När börjar terminen och när har skolan lov?


Svar:

Det finns inget gemensamt datum då alla skolor börjar. Det är rektor för respektive skola som beslutar när terminen börjar och slutar samt när skolan har lov och studiedagar. Därför ska du kontakta din skola för besked om läsårsdata.

Information om terminer och lov, skolstart, studiedagar och avslutning finns oftast på respektive skolas hemsida.

Webbsidorna hittar du lättast via Jämföraren:

Fick du svar på din fråga?
10

Familjen ska bo utomlands en tid - hur säger vi upp den nuvarande skolplatsen?


Svar:

Du kan inte säga upp skolplatsen. Istället ska du göra ett skolbyte enligt punkterna nedan och samtidigt meddela vilken skola ditt barn byter till.

För att registrera ditt önskemål att byta skola gör du så här:

  • Logga in på e-tjänsten Nacka24.
  • På startsidan klickar du på länken Mina Placeringar.
  • På sidan Mina Placeringar ser du alla nuvarande placeringar för ditt/dina barn.
  • Klicka på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser.
    Välj ”Skola utanför Nacka1”.
  • I fritextfältet ska du ange vilken skola ditt barn ska byta till.

Om ditt barn går i en skola utomlands och familjen fortfarande är folkbokförd i Nacka kommer Nacka kommun att kontakta dig varje termin. Du kommer då att bli ombedd att skicka in ett intyg från den utländska skolan som intygar att ditt barn är inskriven där. Nacka kommun har denna rutin eftersom kommunen enligt lag måste säkerställa att alla Nackabarn i skolpliktig ålder har en skolplacering.

Om ditt barn har en fritidshemsplacering ska du göra en uppsägning via e-tjänsten Nacka24. Uppsägningstiden är 30 dagar från det att du registrerat uppsägningen i e-tjänsten.

Fick du svar på din fråga?
-4

Vad är fritidsklubb och hur ansöker jag dit?


Svar:

Öppen fritidsverksamhet, oftast kallad "fritidsklubb", är en fritidsverksamhet som vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem eller kommunens övriga fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Den kan även ordnas i samarbete med föreningslivet.

Det är varje skola som avgör hur "klubbens" verksamhet är organiserad så kontakta din skola för mer information om den öppna fritidsverksamhetens verksamhet och avgift.

Alla fritidshem (6-13 år) ska erbjuda verksamhet 06.30–18.00 varje vardag under hela året, utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Det öppna fritidshemmet kan självklart anpassa öppethållandet efter de vistelsetider som vårdnadshavarna meddelat att de behöver.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: