Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar efter besked om skolplacering

Den 10 mars får alla som gjorde skolval under skolvalsperioden besked om skolplacering. Har du frågor i samband med besked om plats? På den här sidan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.
57

Varför fick mitt barn inte plats på den skola vi valt i första hand?


Svar:

Skolan hade fler sökande än platser och därför har vi gjort ett urval. Principerna för urvalet hittar du i svaret på sidan "Urval vid fler sökande än platser"

Fick du svar på din fråga?
40

Hur vet jag i vilken klass mitt barn ska gå?


Svar:

Besked om klassplacering får du senare under våren från skolan. Kontakta skolan om du har frågor.

Kontaktuppgifter till skolorna i Nacka hittar du lättast via Jämföraren:

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

Fick du svar på din fråga?
39

När och hur får jag besked om plats?


Svar:

Besked om skolplacering får du genom att logga in i e-tjänsten Nacka24. Beskedet visas i e-tjänsten från och med den 10 mars 2020.

Personer med sekretessmarkering får sitt placeringsbesked hemskickat med post via Skatteverkets förmedlingstjänst. Beskedet skickas den 10 mars.

Fick du svar på din fråga?
27

Hur gör jag om jag vill byta skola?

Fråga:

Jag är inte nöjd med skolplaceringen som vi fick besked om efter skolvalet. Vad kan jag göra?


Svar:

Om du inte är nöjd med den skolplacering som ditt barn fick efter skolvalet kan du ansöka om att byta skola.

Gör så här:

  • Logga in på e-tjänsten Nacka24
  • Klicka på länken Mina Placeringar.
    Du kommer då till en sida där du ser ditt/dina barns placeringar.
  • Klicka sedan på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser.
  • Gör ett skolval genom att följa instruktionerna.

Observera att om du ångrar dig och vill behålla den skolplacering som ditt barn fick besked om den 10 mars ska du ta bort din bytesansökan.

Fick du svar på din fråga?
20

Skolvalsperioden är slut och jag har inte gjort något skolval för mitt barn. Vad händer nu?

Fråga:

Blir mitt barn utan skolplats?


Svar:

Nacka kommun är skyldig att se till att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om du inte gjort något skolval (och ditt barn ska börja förskoleklass eller går i en skola som saknar nästa årskurs) placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Fick du svar på din fråga?
18

Hur har ni mätt avståndet mellan hem och skola?


Svar:

Avståndet mäts som gångavstånd i kilometer mellan elevens folkbokföringsadress och skola. Avståndet har avrundats till närmaste hundratal meter. Samma digitala kartverktyg har använts för alla elever.

Fick du svar på din fråga?
8

Vilket datum börjar skolan?


Svar:

Skolorna har olika datum för upprop. Du kommer att få information från skolan under våren. Kontakta skolan om du har frågor.

Kontaktuppgifter till skolorna i Nacka hittar du lättast via Jämföraren:

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

Fick du svar på din fråga?
-8

Jag undrar om mitt barn fått plats på fritidshemmet?

Fråga:

I e-tjänsten ser jag inte något besked om plats på fritids och jag är osäker på om jag ansökte om fritids i samband med skolvalet. Har jag plats på fritids?


Svar:

Ja, ditt barn har fått plats på fritidshemmet även fast det inte syns i e-tjänsten. Alla Nackabarn* i årskurs F-3 har automatiskt även en plats på skolans fritidshem. Detta under förutsättning att barnets vårdnadshavare antingen arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande.

Skolan kontaktar dig angående plats på fritidshemmet - oavsett om du valde fritidshem eller inte då du gjorde skolvalet.

*Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun kontaktar du skolan för information om fritidshem.

Fick du svar på din fråga?
-10

Kan jag överklaga beslutet om skolplacering?


Svar:

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering.

All information om möjlighet till överklagande hittar du på webbsidan "Överklaga beslut om skolplacering".
Länk till sidan

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: