Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om skolbiljett (SL-kort)

Informationen på denna webbsida avser elever som går i förskoleklass och grundskola eller anpassad grundskola och är folkbokförda i Nacka. För elever i gymnasieskolan gäller andra regler: Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka och som går i en kommunal eller fristående skola i Stockholms län har rätt att få en skolbiljett - det vill säga ett SL-kort som gäller dagtid. Läs mer under "Gymnasieskola".

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt.

Nästan alla Nacka-elever som går i förskoleklass eller grundskola har en kommunal skola så pass nära sin folkbokföringsadress att de inte har rätt till skolbiljett.

I enstaka fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolbiljett. Läs mer om reglerna i blocken nedan. Du kan även hitta reglerna i dokumentet "Riktlinje skolskjuts".

Riktlinje skolskjuts

Vem har rätt till kostnadsfri skolbiljett?

För att avgöra om en elev i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort utgår man från den kommunala skola i Nacka (med aktuell årskurs) som ligger närmast elevens folkbokföringsadress.

Särskilda regler gäller vid växelvis boende, läs mer i blocket "Regler vid växelvis boende" som du hittar i anslutning till informationen om varje typ av skola.

Avståndsregler

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och den närmaste kommunala skolan ska vara längre än:

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9

Har mitt barn rätt till skolbiljett?

Klicka på det block nedan som bäst stämmer in på ditt barns skolplacering för att få information om ditt barn har rätt till skolbiljett eller inte.

Barnet går i:

Den närmaste kommunala skolan i Nacka

Ja, eleven har rätt till skolbiljett om eleven uppfyller avståndsreglerna nedan. Särskilda regler gäller vid växelvis boende, läs mer i blocket "Regler vid växelvis boende" nedan.

Avståndsregler

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och den närmaste kommunala skolan ska vara längre än:

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Regler vid växelvis boende

Avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun. Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

1. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och den närmaste kommunala skolan i Nacka vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

2. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och den närmaste kommunala skolan i Nacka ska vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

En kommunal skola i Nacka - men inte den närmaste

Ja, eleven har rätt till skolbiljett om eleven uppfyller avståndsreglerna till den kommunala skola i Nacka som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Särskilda regler gäller vid växelvis boende, läs mer i blocket "Regler vid växelvis boende" nedan.

Avståndsregler

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och den närmaste kommunala skolan ska vara längre än:

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Regler vid växelvis boende

Avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun. Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

1. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och den närmaste kommunala skolan i Nacka vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

2. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och den närmaste kommunala skolan i Nacka ska vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

En fristående skola i Nacka

Ja, eleven har rätt till skolbiljett om eleven uppfyller avståndsreglerna både till den kommunala skola i Nacka som ligger närmast elevens folkbokföringsadress och till den fristående skolan.

Avståndsregler

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och den närmaste kommunala skolan ska vara längre än:

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Regler vid växelvis boende

Avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun. Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

1. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och den närmaste kommunala skolan i Nacka vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

2. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och den närmaste kommunala skolan i Nacka ska vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

En kommunal skola utanför Nacka

Ja, eleven har rätt till terminsbiljett om eleven uppfyller avståndsreglerna till den närmaste kommunala skolan i Nacka räknat från elevens folkbokföringsadress. Särskilda regler gäller vid växelvis boende, läs mer i blocket "Regler vid växelvis boende" nedan.

Avståndsregler

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och den närmaste kommunala skolan ska vara längre än:

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Regler vid växelvis boende

Avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun. Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

1. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och den närmaste kommunala skolan i Nacka vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

2. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och den närmaste kommunala skolan i Nacka ska vara längre än

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet mäts bara till adresser inom Nacka.

En fristående skola utanför Nacka

Nej, elever som går i en fristående skola utanför hemkommunen har inte rätt till skolbiljett oavsett hur långt avståndet är mellan hem och skola.

Ansökan om skolbiljett/SL-kort

Ansökan om skolbiljett görs på olika sätt beroende på vem som är huvudman/ägare till skolan där ditt barn går. För mer information - klicka på det block som gäller för ditt barn.

Eleven går i en kommunal skola i Nacka

Om ditt barn går i en kommunal skola i Nacka är det rektor på skolan som fattar beslut om skolbiljett/SL-kort. Kontakta därför skolan om du har frågor kring skolbiljett/SL-kort.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Länk till Jämföraren

Eleven går i en fristående skola i Nacka

Om ditt barn går i en fristående skola i Nacka är det utbildningsenheten som fattar beslut om skolbiljett.

Innan du gör ansökan bör du först kontrollera att ditt barn har rätt till skolbiljett enligt avståndsreglerna. Se blocket "Rätt till skolbiljett".

Kontakta Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 om du tror att ditt barn har rätt till skolbiljett.

Eleven går i en kommunal skola i annan kommun

Om ditt barn går i en kommunal skola i en annan kommun är det utbildningsenheten som fattar beslut om skolbiljett.

Innan du gör ansökan bör du först kontrollera att ditt barn har rätt till skolbiljett enligt avståndsreglerna. Se blocket "Rätt till skolbiljett".

Kontakta Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 om du tror att ditt barn har rätt till skolbiljett.

Sidan uppdaterades: