Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Kommunarkiv

Hos kommunarkivet finns handlingar som berättar om förhållanden och händelser i Nacka från mitten av 1850-talet och fram till vår tid.


I kommunarkivets lokaler förvaras handlingar som inte längre används i den löpande verksamheten och som ska bevaras för all framtid.

Till största delen är arkivets allmänna handlingar också offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem. Det finns dock undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar. I offentlighet- och sekretesslagen regleras i vilka fall allmänna handlingar är sekretessbelagda och därför inte skall lämnas ut. Det kan till exempel röra sig om handlingar som patientjournaler och handlingar rörande individuella insatser inom socialtjänstens ram.

En prövning görs av om handlingarna är sekretessbelagda eller inte innan de lämnas ut.

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet, kontakta oss i förväg så kan vi förbereda ditt besök genom att ta fram material som kan vara av intresse.

Läs mer om allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar

Sidan uppdaterades: