Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunarkiv

Hos kommunarkivet finns handlingar som berättar om förhållanden och händelser i Nacka från mitten av 1850-talet och fram till vår tid.


I kommunarkivets lokaler förvaras handlingar som inte längre används i den löpande verksamheten och som ska bevaras för all framtid.

Till största delen är arkivets allmänna handlingar också offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem. Det finns dock undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar. I offentlighet- och sekretesslagen regleras i vilka fall allmänna handlingar är sekretessbelagda och därför måste prövas innan de eventuellt kan lämnas ut.

Om du vill ta del av allmänna handlingar som finns i arkivet, kontakta oss så hjälper vi dig.

Läs mer om allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar

Sidan uppdaterades: