Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser som finns i reglementet.

Kommunstyrelsen ska leda, styra och samordna

Det innebär bland annat följande uppgifter:

 • leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
 • ekonomisk förvaltning
 • exploateringsverksamhet
 • personalpolitik
 • näringspolitik
 • miljö- och naturvårdspolitik
 • underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter
 • intern service och uppdragsverksamhet
 • utarbeta policies och strategier

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Protokoll och beslutsunderlag för kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar

mats.gerdau@nacka.se

mats.gerdau@nacka.se

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Tfn: 08-718 92 00, 070-431 92 00

Sidan uppdaterades: