Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser som finns i reglementet.

Kommunstyrelsen ska leda, styra och samordna

Det innebär bland annat följande uppgifter:

 • leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
 • ekonomisk förvaltning
 • exploateringsverksamhet
 • personalpolitik
 • näringspolitik
 • miljö- och naturvårdspolitik
 • underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter
 • intern service och uppdragsverksamhet
 • utarbeta policies och strategier

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Protokoll och beslutsunderlag för kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar

mats.gerdau@nacka.se

mats.gerdau@nacka.se

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Tfn: 08-718 92 00, 070-431 92 00

Sidan uppdaterades: