Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ambition

Vi ska vara bäst på att vara kommun - det är vår ambition.

Ambitionen har två betydelser.

Att göra det vi ska

För det första, att Nacka kommun ska ägna sig åt det som en kommun ska göra, det vill säga att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och att utveckla territoriet.

Välfärdstjänster innefattar bland annat förskola och skola samt stöd och omsorg till personer med olika behov. Andra tjänster som ligger inom kommunens kärnverksamhet är att skapa möjligheter för medborgarna – med fokus på barn och unga – att ha en aktiv fritid och tillgång till kultur av hög kvalitet.

I uppdraget att utveckla territoriet handlar det om medborgarnas livsmiljö, med en välskött utemiljö, rent vatten och god framkomlighet. Kommunen arbetar för dagens medborgare och morgondagens, genom att verka för bra kommunikationer och tätare bebyggelse, samtidigt som vatten och natur värnas.

Att göra det bra

Ambitionens innebörd är också att det kommunen gör ska vara av hög kvalitet, bland den högsta i landet. I "bäst" ligger förutom en hög kvalitet naturligtvis också en hög effektivitet, så att medborgarna får ut så mycket värde som möjligt av varje skattekrona. Ambitionen tydliggör att det förväntas att resultat mäts och jämförs med andra kommuner (och andra organisationer), i alla kommunens verksamheter. Kommunens breda och mångfacetterade verksamhet minst ska vara bland de tio procent bästa i landet i olika mätningar.

Sidan uppdaterades: