Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mellan Nacka kommun och lokalpolisområdet Nacka finns en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande arbetet. Syftet med samverkan är att Parterna, utifrån den lokala problembilden, ska samordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden utifrån sina respektive ansvarsområden. Målet med samverkan är minskad brottslighet och bidra till ökad trygghet i lokalsamhället.

I samråd med kommunen har polisen tagit fram ett antal medborgarlöften som är tätt sammankopplade med de fokusområden som har fastställts av det lokala Brå. Medborgarlöftena bygger på ett kunskapsbaserat arbete med bland annat analys av medborgardialog, trygghetsundersökningar och brottsstatistik.

Här kan du läsa om Lokalpolisområde Nackas medborgarlöften 2021

Sidan uppdaterades: