Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För att undvika att drabbas av olika typer brott kan du som privatperson ta till enkla åtgärder. Här nedan får du bland annat tips på hur du kan försvåra för bil- eller cykeltjuven och vad du kan göra för att förebygga inbrott i din bostad.

polisens hemsida finns mer tips och råd på hur du kan skydda dig och din egendom från att drabbas av brott.

Brottsförebyggande rådets hemsida finns mer information om hur du kan arbeta för att förebygga olika typer av brott.

Bostadsinbrott

Du kan försvåra för inbrottstjuven genom att ha bra lås på dörrar och fönster och ha en god grannsamverkan i ditt område. Även när du är hemma är det en god vana att alltid låsa ytterdörren. Tänk också på att inte ha handväskor eller bilnycklar i hallen, där dem är ett lätt byte för inbrottstjuven.

Tjuven gör gärna inbrott från en plats som är insynsskyddad. Ett tips är därför att inte ha stora, skymmande växter nära dörrar och fönster i markplan. Och om du förvarar en stege utomhus så se till att den är fastlåst så den inte kan användas för att nå olåsta fönster eller altandörrar på övervåningen.

Meddela dina närmsta grannar när du reser bort. Be gärna grannarna att ta hand om posten, slänga sopor i din soptunna eller till och med klippa gräset eller skotta snö. Om huset ser bebott ut minskar risken för inbrott.

Om du ändå drabbas av inbrott så är det bra att ha fotografier av värdefulla föremål som kan ha blivit stulna. Om möjligt kan föremålen också märkas med en viss typ av DNA, en stöldskyddsmärkning som gör det lättare för polisen att koppla samman stöldgods med rätt ägare.

Personrån

I Sverige är personrånen koncentrerade till helgkvällar och nätter, och sker till största delen på allmän plats. Personrån är vanligare i städer än på mindre orter.

Utsattheten för personrån varierar. Vissa grupper är mer drabbade än andra. Generellt sett drabbas yngre oftare än äldre, och män oftare än kvinnor.

Förebyggande arbete och åtgärder på lokal nivå kan till exempel vara att utveckla säkra transportmöjligheter på helgkvällar och nätter, arbeta mot hög berusning. Förändrad belysning eller övervakningskameror för att öka övervakningen. Dessutom kan information om när och var rånrisken är hög, hjälpa potentiella rånoffer att undvika risksituationer.

Skadegörelse eller klotter

Ett sätt att förebygga klotter är att plantera buskar eller sätta upp en spaljé i närheten av fasaden. Det är viktigt att klotter anmäls och saneras så fort som möjligt för att förhindra ytterligare brott. Här kan du läsa mer om hur Nacka arbetar med klotter - både förebyggande och med själva saneringen.

Stöld

Stöld av bildelar och bilar

Det har skett rejäl ökning av stölder av bildelar från privatpersoner på senare år. Men genom att parkera din bil på en väl upplyst plats eller i ett garage minskar du risken för att bli bestulen. Se också till att inte lämna värdesaker som datorer eller mobiltelefoner synligt i bilen. Polisen varnar också för den nya metoden att använda störsändare, en apparat som stör ut signalen från din bilnyckel när du ska låsa och larma. Ett tips är därför att också känna efter att bilen är låst när du parkerar på större parkeringsplatser.

Cykel-, moped och MC-stöld

Det är svårare att stjäla ett låst fordon än ett olåst. Lås därför alltid din cykel, moped eller motorcykel, om det är möjligt gärna vid ett fast föremål. Ställ gärna fordonet på en ljus och öppen plats där det rör sig mycket folk. Om din cykel skulle bli stulen är det bra att ha ramnumret noterat, polisen får ofta in stulna cyklar och med ramnumret går det att identifiera just din cykel.

Våld i nära relationer bland unga

Unga tjejer i åldern 16-24 år uppger oftare att de blivit utsatta för våld i nära relationer än kvinnor över 25 år. Unga killarna som utsätts upplever ofta att det finns begränsad hjälp att söka för dem.

Digitalt våld utgör en stor del av våldet i nära relationer. Det vanligaste är tjejer som söker hjälp för att en nuvarande eller tidigare pojkvän spridit eller hotat att sprida sexuella bilder.

Det är viktigt att utbilda unga om våld i nära relationer

De är vanligt att brottsutsatta:

  • ofta inte vet om att det de utsatts för är brottsligt, och därför inte anmäler det till polisen.
  • har svårt att se sig själva som utsatta, och därför dröjer med att söka hjälp.
  • i första hand söker hjälp hos jämnåriga kamrater.

Förebyggande arbete

En viktig del i det förebyggande arbetet är att ta fram statistik, främst från kommunen och polisen.

Anmälningsskyldighet

Den som misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa är skyldig att anmäla det enligt socialtjänstlagen.


Vart kan jag söka stöd om jag blir drabbad av brott?

I akuta situationer ska du alltid kontakta polisen på larmnumret 112. Det är också hos polisen som du kan upprätta en polisanmälan.

Du som är drabbad av hot och våld kan få stöd och hjälp via Socialtjänsten. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Aktuell brottsstatistik

Polisanmälda brott i Nacka, statistik för åren 2008-2014 samt 2013-2015  (PowerPoint-presentation, 638 kB).

Ungdomsbrottslighetens utveckling i Nacka 2003-2016 . (PowerPoint-presentation, 927 kB)

Sidan uppdaterades: