Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Du som anställd vid Nacka kommun kan nu beställa ett årskort för resor med SL. Du kan välja att få kortet skickat till din hemadress.

SL-årskort med nettolöneavdrag

Priset för ett årskort hos SL är 10 210 kronor inklusive plastkort men istället för att betala hela summan på en gång så betalar du månadsvis i tolv månader via nettolöneavdrag. Månadskostnaden blir därmed 851 kronor, det vill säga
10 210/12 –ca 851 kr. Priset blir lägre per månad om du jämför med att köpa månadskort direkt hos SL som kostar 970 kronor.

Möjligheten att köpa SL-årskort via nettolöneavdrag gäller för dig som är anställd i Nacka kommun och som har en tillsvidareanställning eller har en månadsavlönad tidsbegränsad anställning på minst 13 månader vid beställningstillfället.

Från den månad man har fyllt 65 år kan man beställa subventionerade årskort till reducerat pris. Priset för ett årskort är då 6 850 kronor vilket innebär en månadskostnad på 571 kronor per månad.

SL-kortet gäller i ett år. Det är inte möjligt att göra uppehåll under det år som kortet gäller. Om din anställning avslutas så måste du köpa ut ditt årskort likaså om du skulle få en längre frånvaro utan lön som till exempel tjänstledighet, föräldraledighet och sjukledighet. Du kommer då få betala resterande månaderna på årskortet. Restbeloppet kommer att dras på din lön alternativt betalas via faktura om du inte har någon lön att dra restbeloppet på.

Beställning

Du beställer ditt personliga årskort för SL här, formulär för att beställa

S
erviceenheten beställer sedan ditt kort hos SL varje vardag kl 15.00. Inkommen beställning efter 15.00 hanteras nästkommande vardag. Leveranstid från SL är 5 arbetsdagar. Du som medarbetare kommer att ha möjlighet att välja om du önskar hämta kortet hos Serviceenheten, eller få kortet hemskickat till den adress du uppger vid beställning.

Biljetten gäller för 365 dagar. Den är vilande och startar när du använder den första gången. OBS! Du måste starta biljetten inom 60 dagar

Förlustgaranti

Med ett registrerat SL Access-kort har du förlustgaranti. Det innebär att du kan få ett nytt kort med samma innehåll om du förlorar det. Förlustgarantin omfattar både själva SL Access-kortet och innehållet på kortet. Skulle du bli av med ditt kort får du ett nytt med det belopp eller den periodbiljett som fanns på kortet när det spärrades i SL:s system. Tänk på att förlustanmäla kortet så snart som möjligt så är risken mindre att någon obehörig hinner resa på kortet.

Förlustgarantin gäller bara om kortet är registrerat på Mitt SL på www.sl.se när det förloras. Det går inte att registrera det i efterskott för att få garantin.
Kortet skickas med post hem till den adress du anger när du registrerar ditt kort. Du ansvarar själv för att göra polisanmälan och förlustanmälan. Alla villkor för detta samt instruktioner om hur du ska gå tillväga om du förlorar ditt kort finns beskrivna på SLs webbsida.

Om du har frågor om SL-kortet är du välkommen att vända dig till service@nacka.se

Om du har frågor om löneavdrag och beskattning för SL-kortet är du välkommen att vända dig till personalenheten, tel. 9250 eller pasupport@nacka.se

Sidan uppdaterades: