Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du ställa ut?

Det här gäller i stadshusets utställningsyta i entréplanet

  • Titta i evenemangslistan längre ner på denna sida om det är ledigt, kom ihåg att klicka ut hela listan.
  • Läs riktlinjerna för utställning, obs! planärenden har företräde och har ytan vid flygfotot mot terassen, det är stort tryck på byggplaner framöver.
  • Fyll i formuläret "Boka stadshusets expoyta i entréplanet".
  • Har du frågor kontakta kundserviceenhetens servicedisk i stadshuset eller e-post: service@nacka.se

Riktlinjer för utställning

Rätt att använda utställningsytan har de processer och verksamheter som vill eller måste informera om det som berör Nacka kommuns medborgare. Även andra myndigheter eller organisationer som Nacka kommun samarbetar med kan ges möjlighet att använda utställningsytan om det finns utrymme.

Konkurrensneutral information

Utställningsytan ska vara konkurrensneutral, det innebär att materialet inte får innehålla information som ger någon konkurrensutsatt verksamhet fördel gentemot konkurrenter. Inget material eller någon information får innehålla partipolitiska eller religiösa budskap.

Materialets utformning

Utställningarna som har Nacka kommun som avsändare ska följa kommunens grafiska profil. Utställningarna ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas efter ytans befintliga inredning, teknik och utställningsutrustning. Viktigt att utställningen har en tydlig presentations information (vad det är och i vilket sammanhang den har tagits fram och vem som ansvarar för utställningen).

Tillgänglighet

Lokalen ska inredas så att hänsyn tas till framkomlighet, tillgänglighet och brandsäkerhet.

Prioritering av utställningar

Vid de tillfällen då det finns risk att utställningar krockar så har lagstadgad myndighetsinformation högsta prioritet. Kommunens planärenden har reserverad yta rakt fram och runt ortofotot/kartan på golvet. Övriga utställningar får vara i gången förbi kaféet.

Rutin för att boka och hantera utställningsytan

Vänd dig i första hand till din kommunikatör inom enheten.

Läs igenom riktlinjerna och skicka en bokningsförfrågan i god tid i förväg, genom att fylla i bokningsformuläret. Bokningen gäller först när du har fått separat bokningsbekräftelse, bokningen skickas vidare till servicecenter och till receptionen/kontaktcenter och det skapas ett ärendenummer. Använd ärndenumret som du får tillbaka för kontakt och ev. tilläggsbokningar.

Vid bokning, ange bland annat: •Enhet/verksamhet och utställningsansvarig (den person i enheten som ansvarar för utställningen) •Typ av utställning, med namn t ex "Kvarnholmsförbindelsen" eller förklarande text. •Vilka delar av utställningsytan du önskar boka •Vilken typ av utrustning du vill använda, exempelvis: - Projektorer (på vilka ytor) - Monterbord (var och hur många) - Podier (var och hur många) - Upphängning av display/skyltar (var och hur många) •Ange om du behöver hjälp med uppsättning eller teknik.

Allt material, det vill säga skyltar, broschyrer, vepor, blanketter samt produkter/utställningsmaterial med mera ska godkännas av ansvarig kommunikatör på enheten innan produktion och utställning. Finns ingen sådan kontaktas kommunikationsenheten.

Tid för utställningen måste bokas senast två veckor innan utställning om du har begärt hjälp med uppsättning.

Kundserviceenheten ansvarar för att utställningsmaterial och önskad utrustning är på plats vid bokad tidpunkt.

Utställningsansvarig ser till att allt hänger rakt och ser snyggt ut.

Vid obemannad utställning, då ytan bokats i mer än en dag, ska utställningsansvarig kontrollera ytan en gång per dag och se till att allt ser bra ut.

Vid utställningens slut (sista bokad dag) plockar utställare på plats, alternativt utställningsansvarig, ner allt material, forslar bort det och återställer utställningsytan i ursprungligt skick. Kontrollera också i god tid om en ny utställare.

Länk till bokningsformuläret

Frågor

Frågor eller funderingar kontakta service@nacka.se

Producera utställningsmaterial

Behöver du hjälp med att producera nytt utställningsmaterial

Ska du göra en utställning kontakta Ateljén i god tid för produktion av utställningsmaterial, ateljen@nacka.se

Beställa gåvor/reklam

Behöver du beställa karameller, pennor eller annat att ge bort på mässan?

Om du ska på mässa vill du kanske ha saker att ge bort till besökare. Det finns ett urval av presentartiklar som du kan beställa hos vår upphandlade leverantör avtal se E-avrop.

Sidan uppdaterades: